Zabytki architektury w Gminie Syców
Opis
Mauzoleum
Dostępne atrakcje
  • Mauzoleum (1889-90) w głębi parku w Strefie Zadumy. Rodzinny grobowiec książęcy rodu Bironów. W 1945 r. trumny przeniesiono do podziemi kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła.
  • Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła Jest jedną z najpiękniejszych budowli w Sycowie. Zbudowany ok. 1350 r. Niszczony przez liczne pożary. Świątynię odbudowano w stylu gotyckim w 1905 r. staraniem proboszcza Bedy Hanha. Ołtarz główny, ołtarz z pietą oraz inne dzieła znajdujące się w kościele są autorstwa Bruno Tschötschela. W krypcie pod ołtarzem spoczywają od I 1945 r. m.in. Gustav Biron, Helena Biron (Mestchersky), Calixt Biron, Adele Löwenstein oraz Wilhelm Biron. Przed kościołem znajduje się pomnik św. Jana Nepomucena (1733).
  • Wieża kościelna (punkt widokowy) Pierwotnie była bramą miejską w murach obronnych miasta. Od XVI w. zaadaptowana na cele sakralne, pełniła rolę wieży kościelnej i dzwonnicy. W jej pobliżu widoczne są fragmenty murów obronnych. Wieża ma wysokość 56,2 m (taras widokowy na wys. 32 m). Przy dzwonnicy ma swój początek sycowski odcinek Drogi Świętego Jakuba.
  • Kościół ewangelicki pw. Ap. Jana i Piotra Wybudowany pod koniec XVIII w. w stylu klasycystycznym, wg projektu Karla Gottharda Langhansa (twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie). Kościół połączony był z książęcym zamkiem i do 1945 pełnił rolę prywatnej kaplicy rodu Biron von Curland.
  • Zespoły rzeźb: Cztery Pory Roku oraz zespół rzeźb z brązu. Sprowadzone do Sycowa w 1902 roku, jako posag ślubny, przez księżnę Franciszkę (Françoise Lévisse de Montigny de Jaucourt) - drugą żonę księcia Gustawa Birona von Curland. Cztery Pory Roku to marmurowe figury, personifikacje czterech pór roku. Powstały w odlewni Vala d̛ Osne w Paryżu. Rzeźby z brązu pierwotnie stały przed ogrodową elewacją zamku Bironów. W skład zespołu wchodzą: Garonna, Nimfa z perłami, Wyspa dzieci, Waza, będące kopiami rzeźb wersalskich.
  • Budynek dawnej poczty zamkowej z 1887 r. Zbudowany przez księcia Gustawa Birona von Curland. Od 1945 r. budynek użyteczności publicznej. Mieści się przy „Moście pocztowym”, którym wjeżdża się do centrum Sycowa.
  • Dawna Synagoga (Syców, ul. Ogrodowa 9) Zbudowana w 1825 r. Zdewastowana podczas „nocy kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938 roku. Do dziś zachował się wygląd zewnętrzny budynku. Obecnie służy jako dom mieszkalny. W jej pobliżu znajdują się fragmenty murów obronnych.
  • Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej. Utworzony w 1945 r. Na obszarze 0,20 ha w 177 mogiłach pochowano 836 żołnierzy 4. Armii Pancernej Gwardii i 52. Armii Ogólnowojskowej z I Frontu Ukraińskiego, którzy polegli w styczniu i w lutym 1945 roku w operacji wiślańsko-odrzańskiej frontu wschodniego II wojny światowej. Na środku cmentarza ustawiono pomnik: „Bohaterom Armii Radzieckiej poległym o wyzwolenie ziemi sycowskiej - społeczeństwo Sycowa”.
  • Kościół św. Marka i prowadząca do niego Droga Krzyżowa (m. Święty Marek, 3 km od Sycowa) Drewniany kościółek z pocz. XVII w., wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nazywany „Sycowską Częstochową”. Jego dach zwieńczony jest wieżyczką z sygnaturką z 1599 r. Na cmentarzu wokół kościółka znajduje się wiele cennych wiekowych nagrobków. Od Sycowa na Święty Marek prowadzi 14 stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Bruno Tschötschela (nazywanego wrocławskim Witem Stwoszem). Na trasie znajdują się także cztery dębowe studnie pątnicze, które wykonał oleśnicki artysta Zbigniew Podurgiel. Od wielu lat kościołem na Świętym Marku opiekuje się Towarzystwo Świętego Marka. Jest to kościół filialny parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie.

 

Zdjęcia
Mauzoleum Kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła Wieża kościelna Kościół ewangelicki pw. Ap. Jana i Piotra Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej Kościół św. Marka
Lokalizacja