Centrum Kultury w Sycowie
Opis

Budynek obecnego CK wybudowany został w 1928 r. Początkowo mieściła się w nim sala gimnastyczna ze sceną. Obiekt służył jako Dom Młodzieży Niemieckiej i w 1935 r., po przebudowie, zmieniony został na Dom Niemieckiej Młodzieży Hitler - Jugend. W poł.1945 r. salę gimnastyczną przystosowano do celów widowiskowych tworząc Powiatowy Dom Kultury. W latach 1981 - 1989 budynek przeszedł gruntowny remont. W 1992 r. powstało „Centrum Kultury w Sycowie” poprzez połączenie jednostek kultury działających na terenie gminy Syców (Sycowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Muzeum Regionalnego).

O bogatej ofercie Centrum Kultury informuje na swojej stronie www oraz na portalu Facebook.  

Lokalizacja