Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie
Opis
Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie

ul. Okrężna  8

57-130 Przeworno

(074) 81 02 105
(074) 81 02 105
Dostępne atrakcje
Dostępne dyscypliny

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie powstał 1 stycznia 2003r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit „h” z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2002r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155 poz. 1041 ze zmianami). Jest jednostką budżetową gminy. Działa na podstawie uchwalonego statutu przez organ założycielski, którym jest Rada Gminy.

 

Ciekawostki

Oprócz szeregu imprez stałych min. Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dni Gminy  Przeworna, PIKNIK RYCERSKI NA GÓRZE GROMNIK, dożynki, festyny wiejskie, czy obchody Dnia Niepodległości, Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez okolicznościowych. Mieści się w nich również cykl zimowych oraz letnich zabaw dla dzieci i młodzieży., w ramach których prowadzone są: zajęcia manualno-plastyczne, kulinarne, wyjazdy na basen i do kina. Dużym zainteresowaniem cieszą się również spotkania mikołajkowe dla najmłodszych mieszkańców gminy. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury chętnie włącza się również w licznie organizowane na terenie Gminy Przeworno akcje charytatywne m.in. akcja pomocy nieuleczalnie chorym  - Pola Nadziei, akacja zbierania pieniędzy na rzecz Strzelińskiego Hospicjum Domowego „Nadzieja”, Wiela Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Oferta

Gminny Ośrodek Kultury  świadczy również usługi w zakresie wynajmu sali balowej na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (wesela, komunie, urodziny, jubileusze, stypy). GOK dysponuje również zapleczem kuchennym oraz zastawą stołową na 200 osób. Sala balowa wyposażona jest w nowe stoły i eleganckie krzesła na 160 osób.

 

W ramach działalności są organizowane zajęcia fitness, a także kursy zumby oraz tańca towarzyskiego.

Zdjęcia
Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie
Lokalizacja