Pałac Borek Strzeliński
Opis
Pałac w Borku Strzelińskim

Pałac Borek Strzeliński

ul. Świętego Floriana 16

57-160 Borek Strzeliński

600 231 209
Dostępne atrakcje

Pałac w Borku Strzelińskim cechuje styl neorenesansowy z elementami neogotyckimi. Od wschodu do pałacu dostawiony jest niewielki aneks z kwadratową wieżą. Elewacje rezydencji zachowały szereg detali architektonicznych: gzyms kordonowy i wieńczący, lizeny, nadokienniki, okna w opaskach, płyciny podokienne. Od północy do pałacu przylega park. W parku przeważa drzewostan liściasty: dęby, lipy, platany klonolistne. Na południe od rezydencji rozciąga się dziedziniec gospodarczy dawnego folwarku z otaczającymi go budynkami. Pałac wraz z parkiem figurują w rejestrze zabytków.

Historia

Pałac w Borku Strzelińskim został zbudowany w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. dla rodziny von Schönermarkt. W czasach najnowszych był siedzibą lokalnego PGR-u, mieściło się w nim także przedszkole gminne. Dawny blask odzyskał po trwającym półtora roku remoncie, który zakończył się w 2013 r.

Zdjęcia
Pałac w Borku Strzelińskim
Lokalizacja