Prusice
  Opis
Prusice
Rynek 1, 55-110 Prusice
(71) 312-62-24
(71) 312-62-29

Prusice - gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim.

Warto zobaczyć w gminie:

RATUSZ 

Początek budowy Ratusza to 1512 rok, spłonął w 1529 roku. W latach 1529-1553 przebudowano całość w stylu renesansowym. Obecny, renesansowy Ratusz pochodzi z 1931 roku. W 1742 roku dobudowano przy  jego północnej ścianie Bethaus (dom modlitwy) dla ewangelików. 

W latach 2010-2012 odnowiono elewację Ratusza w ramach programu „ Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji turystycznej”.

Na wieży ratusza, która  mierzy 39 metrów wysokości na którą trzeba wejść po 145 schodach znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na piękną panoramę Prusic i okolic.  Po rozbiórce bethausu zachowały się w wieży stare, dębowe schody z 1563 roku.

Na szóstej kondygnacji tarcze zegara, które zachowane są w dobrym stanie. Na trzech narożnikach przypór znajdują się drewniane wieżyczki-szafki. W szafkach drewniane rzeźby lwów trzymających tarcze herbowe.

Od południowego -zachodu Prusic, od północnego-zachodu Kurzbachów -trzy ryby a od północnego-wschodu Hatzfeldów- dwie głowy zajęcze i kiść winogron. Ratusz jest obecnie siedzibą władz samorządowych. 

KOŚCIÓŁ POMOCNICZY P.W. JÓZEFA OBLUBIEŃCA

Kościół zbudowany w latach 1910-1911 w style neoromańskim jako ewangelicki. Po 1945 roku zdewastowany a część wyposażenia została skradziona (dzwony, organy).

Zachował się portal z piaskowca i piękne witraże. W roku 1956 przekazany kościołowi rzymsko-katolickiemu. Po długotrwałym remoncie Kościół został oddany do użytku w 1986 roku. Obecnie ze względu na zły stan techniczny zamknięty.

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA  

Wzmiankowany w dokumentach po raz pierwszy w 1253 roku. Spalony przez husytów w czerwcu 1432 roku.

Dzisiejsza budowla pochodzi z 1492 roku po odbudowie spalonego. Kościół gotycki, murowany, nietynkowany.

Jednonawowy, z węższym i niższym, prostokątnym prezbiterium. Po obydwu stronach prezbiterium kaplice, po północnej stronie zakrystia, do której prowadzi wejście przez okrągłą basztę.

Od zachodu jest kwadratowa, sześciokondygnacyjna wieża.  W  południowej części kościoła znajduje się kaplica grobowa Melchiora Hatzfelda, który zmarł w Powidzki koło Żmigrodu w 1658 roku.

Zwłoki zostały przeniesione do grobowca w kaplicy w roku 1667. Kaplica barokowa z 2 połowy XVII wieku. Pośrodku kaplicy alabastrowa tumba grobowa z lat 1659-1661.

Potężne konsole podtrzymują płytę, na której leżąca postać zmarłego w szatach rycerskich, u jego stóp pies podtrzymujący tarczę herbową. Wokół napis w języku łacińskim podkreślający sławę wojenna zmarłego. Na płytach pomiędzy konsoletami znajdują się płaskorzeźbione sceny batalistyczne, dekoracje konsol nawiązują do wyposażenia wojska.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W PAWŁOWIE TRZEBNICKIM 

Jest to jedna z niewielu szachulcowych świątyń na świecie. Budowla wzniesiona w 1709 roku w konstrukcji ryglowej.Po wojnie trzydziestoletniej na mocy pokoju Westfalskiego cały Dolny Śląsk pozostał w sferze wpływów dynastii Habsburskiej, która od wieków wspierała katolicyzm.

W związku z tym zostały wydane prawa zabraniające budowę świątyń ewangelickich w obrębie murów miejskich.  Ponadto miały one nie mieć charakteru trwałego, gdyż był zakaz stawiania zborów murowanych. Dzięki powyższym ograniczeniom możemy podziwiać niezwykłą architekturę, która przetrwała do dnia dzisiejszego. 

PAŁAC W BRZEŹNIE

Przebudowany został w 1913 roku. Po drugiej wojnie światowej pałac został przejęty przez państwo z przeznaczeniem na PGR i przedszkole.

Stopniowo popadał w ruinę. W roku 1990 pałac przeszedł w prywatne ręce. Po wielu latach renowacji obiekt powrócił do dawnej świetności. W pałacu powstała restauracja, a przy pałacu korty tenisowe i pola golfowe. Jest to niezwykle urokliwy kompleks sportowo - rekreacyjny w powiece trzebnickim jak i na całym Dolnym Śląsku. 

 

Przejeżdżając przez gminę Prusice, warto również zobaczyć kościół pw. Niepokalanego Serca NPM w Strupinie z tumami nagrobnymi. Pierwsza wzmianka o kościele strupińskim pochodzi z 1376 roku. Obecna budowla pochodzi z lat 1860-1862 a także piękne wnętrza z XIV wieku w kościele  św. Michała Archanioła we Wszemirowie