Krośnice
  Opis
Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
71 38 46 000
71 38 46 015

Gmina Krośnice położona jest w powiecie milickim, w północno-wschodniej części woj. dolnośląskiego, w samym centrum Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, ok. 60 km od Wrocławia. Wyjątkowe walory przyrodnicze i wypoczynkowe sprawiają, że jest jednym z najatrakcyjniejszych ośrodków turystycznych na Dolnym Śląsku. Graniczy z gminami: Zawonia, Milicz, Twardogóra, Sośnia i Dobroszyce. Leży na obszarze dwóch mezoregionów: część południowo-zachodnia to fragment Wzgórz Twardogórskich, natomiast północno-wschodni skrawek gminy to część Kotliny Milickiej.

Gmina zajmuje powierzchnię 17873 ha. Na użytki rolne przypada 8800 ha (49,2%), lasy zajmują 6762 ha (37,8%), a pozostałe grunty i nieużytki 2311 ha (13,0%). Około 80% gruntów ornych zajmują gleby żyzne. Istotną rolę w gospodarce gminnej zajmują stawy rybne i lasy. Żeleźniki, Krośnice i Dziewiętlin to trzy kompleksy stawowe. Głównym kierunkiem produkcji stawów jest hodowla karpia. Poza nim w obsadach mieszanych występuje lin, amur, sum, sandacz i szczupak. Większość stawów hodowlanych należy Agencji Własności Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu Gospodarstwa Rybackiego Krośnice. Istnieją także liczne stawy prywatne. Ogółem powierzchnia zajmowana przez wody stojące wynosi 1368 ha. Wartość ta systematycznie rośnie.

Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa Oleśnica- Krotoszyn. Gminę przecinają tylko dwie drogi o znaczeniu krajowym: droga nr 440 Trzebnica-Wrocław i odchodząca od niej na południe (w kierunku Krośnic i Twardogóry do Sycowa) droga nr 446.

We wsi Wierzchowice, w dawnej kopalni gazu, zlokalizowany jest największy w Polsce podziemny magazyn gazu noszący nazwę miejscowości w której jest położony. Obszar gminy Krośnice, z wyjątkiem rejonów wsi Pierstnica i Bukowice, objęty jest ochroną jako "Park Krajobrazowy Dolina Baryczy". Lasy występujące na terenie gminy zaliczane są do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych

 Gmina Krośnice jest idealnym miejscem na rodzinny wypoczynek, edukację ekologiczną, czy sportowy obóz. Oprócz unikatowej przyrody i mozaikowego krajobrazu przeplatanego stawami, lasami, łąkami i mokradłami, gmina Krośnice posiada nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną i sportową, wybudowaną za środki pozyskane z funduszy unijnych. W 2006 roku otrzymała dyplom uznania gazety Rzeczpospolita dla najlepszej gminy na Dolnym Śląsku pod względem pozyskiwania funduszy unijnych.