Kondratowice
  Opis
Kondratowice
Kondratowice, ulica Nowa 1, 57-150 Prusy
tel. +48 (071) 39 26
fax. +48 (071) 39 26

Gmina Kondratowice leży w powiecie Strzelińskim, w województwie dolnośląskim. Oddalona jest o 40 km od stolicy województwa miasta Wrocław. Powierzchnia Gminy to 9 826 ha (tj. 98 km2). Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 4 207. Gmina swym obszarem obejmuje 27 miejscowości.

Głównym ośrodkiem usługowym i handlowym Gminy jest wieś Kondratowice, która stanowi również siedzibę Urzędu Gminy. Lokalny przemysł koncentruje się we wsiach Kondratowice, Prusy oraz Górka Sobocka.

Na terenie gminy odbywają się liczne wydarzenia m.in. Marten Rajd Strzeliński czy po raz pierwszy akcja pod nazwą MotoSerce - zbiórka krwi.
W okresie letnim warto odwiedzić Stawy u Michty - smażalnie pstrąga w Strachowie, gdzie również organizowane są imprezy okolicznościowe z ofertą noclegową.

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, charakteryzuje się licznymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, a także zabytkami kultury materialnej.

Szczególnie atrakcyjne ze względu na rozwój turystyki i agroturystyki są południowe tereny gminy, które obejmują północne partie wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, tj. Wzgórza Dębowe, Lipowe i Dobrzenieckie. Walory krajobrazowe tego terenu dodatkowo podnosi wyrobisko granitu w Górce Sobockiej i nieczynne już wyrobisko bazaltu w Kowalskich.

Walory krajobrazowe na terenie gminy uzupełniają znajdujące się liczne zabytki kultury (pałace, dwory wraz z zabytkowymi zabudowaniami folwarcznymi).