Dziadowa Kłoda
  Opis
Dziadowa Kłoda
Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
+48 62 786 92 80

Gmina Dziadowa Kłoda położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału na jednostki fizyczno- geograficzne regionalizacji Polski, wschodnia część gminy położona jest w makroregionie Nizina Południowo Wielkopolska, w mezoregionie  Wysoczyzny Wieruszowskiej. Część zachodnia gminy jest położona w makroregionie Wał Trzebnicki, mezoregionie Wzgórza Twardogórskie. Znaczna część gminy położona w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej i Równiny Oleśnickiej posiada rzeźbę terenu zbliżoną w postaci wysoczyzn morenowych płaskich o niewielkiej deniwelacji terenu i mało urozmaiconej rzeźbie. Niewielka część gminy położona jest w obrębie Wzgórz Twardogórskich, charakteryzuje się młodą rzeźbą postglacjalną za znacznymi deniwelacjami terenu. Wysokość nad poziomem morza wynosi od 170 m w dolinach do 200 m na wzniesieniach w rejonie na północ od Stradomi Dolnej. Najwyższy punkt na terenie gminy znajduje się na południowo- zachodniej stronie wsi Stradomia Dolna i posiada wysokość 206m n.p.m.

Gmina Dziadowa Kłoda w swym obecnym kształcie powstała dopiero po 1945 r. Do tego czasu wsie, wchodzące obecnie w jej skład, leżały w obrębie oddziaływania dwóch ośrodków: Sycowa oraz Oleśnicy. Do księstwa, a później okręgu oleśnickiego należała południowo -zachodnia część gminy z Dziadów Mostem, Radzowicami oraz układem Lipka - Miłowice -Gołębice. Pozostałe wsie i przysiółki zaliczane były do Ziemi Sycowskiej, potem Wolnego Państwa Stanowego Syców, a przed 1945 r. okręgu sycowskiego.

Po 1945 r. powstaje gmina Dziadowa Kłoda i zostaje włączona do powiatu sycowskiego. Wraz z nim należy do województwa wrocławskiego. Od l stycznia 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. wchodzi w skład województwa kaliskiego, by od l stycznia 1999 r. stać się częścią województwa dolnośląskiego ze stolicą we Wrocławiu.

Na terenie gminy Dziadowa Kłoda można spotkać wiele atrakcyjnych zabytków tak architektonicznych, jak i przyrodniczych. Pośród nich wymienić można m.in. pałac w Stradomii Dolnej, pałac i park w Dalborowicach oraz park w Dziadowym Moście.