Bierutów
  Opis
Bierutów
Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
71 314 62 51

Miasto i Gmina Bierutów jest gminą miejsko-wiejską w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim. Gmina należy do Aglomeracji Wrocławskiej. Siedzibą Miasta i Gminy jest miasto Bierutów. Gmina sąsiaduje z gminami województwa dolnośląskiego: Jelcz-Laskowice, Oleśnica, Dziadowa Kłoda oraz województwa opolskiego: Wilków, Namysłów.

Miasto i Gmina Bierutów w ujęciu administracyjnym składa się z miasta Bierutów oraz 16 sołectw: Gorzesław, Jemielna, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia, Strzałkowa, Wabienice, Zawidowice, Zbytowa.

Gmina charakteryzuje się zmiennością krajobrazu, z przewagą terenu nizinnego. Położona jest w malowniczej dolinie rzeki Widawy, stanowiącej dopływ rzeki Odry, w dużych kompleksach pól i lasów. Powierzchnia Gminy wynosi 147,07 km2, co stanowi 14% powierzchni powiatu i 0,72% powierzchni województwa. Miasto i Gmina ma charakter rolniczo-usługowy. Miasto Bierutów stanowi lokalne centrum usług, natomiast na pozostałym obszarze prowadzona jest głównie działalność rolnicza. Tereny rolnicze stanowią niecałe 70% powierzchni gminy Bierutów, lasy pokrywają ok. 24% powierzchni.

Na obszarze Miasta i Gminy bardzo dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji lądowej. Sieć drogowa jest stosunkowo gęsta. Na dostępność drogową Gminy znaczący wpływ ma zlokalizowana w jej pobliżu droga ekspresowa S8 relacji Kłodzko-Białystok z węzłem w Oleśnicy i Cieśle. Dojazd do węzła odbywa się drogą przebiegającą przez teren sąsiedniej gminy i zajmuje ok. 20 minut transportem indywidualnym. Dogodny dojazd do drogi S8 jest możliwy dzięki budowie obwodnicy Oleśnicy. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2, łącząca m.in. Lubliniec z Wrocławiem.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 9 529 osób.