Środa Śląska
  Opis
Środa Śląska
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
71 317 30 52
71 317 34 05

Przeszłość to wielowiekowa historia, prawo średzkie, Skarb Średzki - Skarb Tysiąclecia, figury św. Jana Nepomucena, krzyże pokutne, interesujące zabytki architektury zarówno sakralnej jak i świeckiej.

Zmianę charakteru z osady targowej na ośrodek miejski Środa Śląska zawdzięcza Henrykowi Brodatemu. Pierwsze dokumenty nadające jej flamandzkie prawa miejskie pochodzą z roku 1208. W roku 1235 zastąpiono je prawem magdeburskim dostosowanym do lokalnych potrzeb i nazywano odtąd prawem średzkim. Prawo średzkie stało się podstawą lokacji ponad stu miast Śląska, Wielkopolski i Małopolski m.in. Opola, Łęczycy oraz Radomia.

Do dawnych tradycji i zwyczajów nawiązuje organizowane od roku 2005, zawsze w drugi weekend września, „Święto Wina w Mieście Skarbów” - historyczny festyn rodzinny, promujący turystyczne i kulturowe walory gminy w regionie, w kraju i za granicą.

Tradycje lokalne promuje od kilku lat Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej, a do kalendarza imprez wkrótce dołączy Średzki Przegląd Orkiestr Dętych.

Teraźniejszość i przyszłość to m.in. ekologia. Z jednej strony to np. ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Brodnie, z drugiej m.in. prowadzona przez samorząd i propagowana wśród podmiotów prywatnych wymiana systemów grzewczych ze stałopalnych na gazowe.

Kolejny gminny priorytet to inwestycje, wsparcie dla inwestorów i przedsiębiorców - małych, mikro, średnich i dużych, a także podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z zakładami m.in. BASF czy PGW. Oczko w głowie tutejszego samorządu to także stała modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej i dydaktycznej,

Na chętnych czekają turystyczne trasy rowerowe i piesze, malownicze tereny doliny Odry, Droga św. Jakuba dla jednych, sezonowy punkt widokowy na wieży kościoła św. Andzreja. Dla innych - Centrum Sportu i Rekreacji, czy Średzki Park Wodny. Zaprasza także cyfrowe kino 3D i - jedno z nielicznych prowadzonych przez lokalne samorządy - Muzeum Regionalne z ekspozycją Skarbu Średzkiego.

Na terenie gminy krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne zapewniając dogodne połączenia z najważniejszymi miastami w kraju i w Europie: droga krajowa nr 94 Wrocław - Zielona Góra - Szczecin i droga wojewódzka nr 346 Środa Śląska - Kąty Wrocławskie - Oława, łącząca się z autostradą A-4 Drezno - Wrocław - Kijów. Dodatkowe komunikacyjne atuty Środy Śląskiej to linia kolejowa Wrocław - Zgorzelec - Drezno, wodny szlak Odry i niewielka odległość od wrocławskiego portu lotniczego.

Gmina Środa Śląska to również trzy partnerstwa z zagranicą. Z północnoniemiecką gminą Saterland, z miastem Kamionka Buzka na Ukrainie i gminą Sztepanow w na czeskich Morawach.

 

CIEKAWE MIEJSCA

- ratusz w Środzie Śląskiej

- mury miejskie w Środzie Śląskiej

- Kościół Narodzenia NMP w Środzie Śląskiej

- Średzki Park Wodny

- późnoromański kościół św. Anny w Proszkowie

- neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie

- figura św. Jana Nepomucena w Ciechowie (odrestaurowana)

- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Brodnie