Wisznia Mała
  Opis
Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
071 312-70-25
071 312-70-68

Gmina Wisznia Mała położona jest we wschodniej części województwa Dolnośląskiego. Obejmuje obszar pomiędzy rzeką Widawą na południu a Wzgórzami Trzebnickimi na północy.

Sąsiaduje od południa z miastem Wrocław, od północnego zachodu z gminą Oborniki Śląskie, od północnego wschodu z gminą Długołęka, a od północy z gminą Trzebnica.

Łącznie obejmuje teren o powierzchni 10333 ha, z czego 1245 ha stanowi obszar leżący w granicach poligonu wojskowego.

W obrębie swoich granic administracyjnych posiada szesnaście jednostek osadniczych:

wieś gminna: Wisznia Mała

wsie sołeckie: Kryniczno, Krzyżanowice, Ligota Piękna, Machnice, Malin, Miennice, Ozorowice, Psary, Pierwoszów, Piotrkowiczki, Rogóż, Strzeszów, Szewce, Szymanów, Wysoki Kościół.

Ponadto, w granicach gminy zlokalizowane są trzy przysiółki : 
Cienin, Raków Wielki, Biskupice, które położone są na terenach specjalnych (poligon wojskowy).

 

Gmina Wisznia Mała leży między rzeką Widawą a Wzgórzami Trzebnickimi i graniczy od południa z Wrocławiem a od północy z Trzebnicą. Najwyższe wzniesienie to “Wiszniak” koło Piotrkowiczek - 247,4 m n.p.m. Stąd rozlegają się piękne widoki na urozmaiconą okolicę, Wrocław oraz przy sprzyjającej pogodzie Sudety. Gmina ma charakter typowo rolniczy z szeroką specjalizacją ogrodniczą i sadowniczą. Ze względu na swe atrakcyjne położenie pobliżu stolicy Dolnego Śląska, walory środowiska naturalnego, o którego stan zabiegają lokalne władze, gmina Wisznia Mała stała się domem wielu wrocławian. Konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna zaowocowała rozwojem budownictwa indywidualnego we wszystkich szesnastu miejscowościach gminy. Każda wieś posiada wodociąg, a pięć podwrocławskich wsi - Krzyżanowice, Psary, Szymanów, Kryniczno i Rogoż posiada gazociąg. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 10 333 ha. Liczba mieszkańców gminy 7300 osób. Na najstarsze ślady pobytu człowieka natrafiono we wsi Pierwoszów. Pochodzą z epoki kamienia - mezolitu (7900-4500 lat p.n.e.). Ówczesne społeczeństwa pozostawiły po sobie 40 osad i śladów osadnictwa. Średniowiecze (VII - XV w.) pozostawiło 90 podobnych śladów. Do najstarszych wiosek należą Kryniczno (1155 r.) Piotrkowiczki, Strzeszów i Mienice, które obecnie obchodzą 800-lecie swego istnienia. Wydarzenia pobliskiego Wrocławia i Trzebnicy często były związane z gminą Wisznia Mała leżącą na tym historycznym szlaku komunikacyjnym