Borów
  Opis
Borów
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów
71 39 33 221
71 39 33 035

Gmina Borów leży w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie strzelińskim, w odległości ok. 25 km od Wrocławia. Teren gminy przecinają dwa ważne szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Wrocław- Praga o znaczeniu regionalnym ze stacją kolejową i bocznicą w miejscowości Boreczek oraz droga wojewódzka nr 395 biegnąca z Wrocławia przez Strzelin do granicy z Czechami. Korzystne położenie w stosunku do stolicy regionu oraz bliskość zjazdu z autostrady A-4 (ok. 10km) są niewątpliwie atutami tego terenu.

Gmina Borów należy do regionu najcieplejszego w województwie, o najdłuższym lecie, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Jest to teren o charakterze rolniczym, ponad 90 % powierzchni stanowią użytki rolne o bardzo dobrej klasie gleb. Gmina, choć przede wszystkim o charakterze rolniczym, sukcesywnie się zmienia. Realizujemy różnorodne zadania i inwestycje. Nasi mieszkańcy aktywnie uczestniczą w tworzeniu wizerunku Naszej Małej Ojczyzny. Dzięki ich pomysłom w poszczególnych miejscowościach pięknieją świetlice, powstają obiekty sportowe i rekreacyjne, odbywają się imprezy kulturalne i festyny. Taka aktywność przynosi nam samorządowcom  olbrzymią satysfakcję i zawsze otrzymuje nasze wsparcie. Zrealizowane przez Gminę inwestycje, które zasługują na szczególną uwagę to  modernizacja  świetlic wiejskich, nowe place zabaw, boiska, kanalizacja. W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska.  Trend do osiedlania się poza miastem i atrakcyjne ceny działek budowlanych powodują, że dynamicznie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Systematycznie opracowuje się  dokumenty planistyczne i przeznacza kolejne tereny pod zabudowę jednorodzinną. Spokojna i zadbana okolica, opieka zdrowotna na dobrym poziomie oraz dogodne połączenie komunikacyjne z Wrocławiem, to tylko nieliczne z powodów, dla których warto tu zamieszkać.