Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zostało powołane do życia w czerwcu 2013 roku przez 18 gmin z obszaru Aglomeracji Wrocławskiej zainteresowanych ściślejszą i bardziej ukierunkowaną niż dotychczas współpracą. Obecnie do naszego stowarzyszenia należy 25 gmin. 

Wybór grupy odbiorców działań Stowarzyszenia nie jest przypadkowy - uważamy, że najważniejsze jest to, jakie idee i pomysły zaszczepimy młodym ludziom, którzy będą je później wprowadzać w życie. Dlatego przygotowaliśmy cały wachlarz działań skierowanych do dzieci i młodzieży.


Jednym ze stałych elementów kalendarza Stowarzyszenia jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci szczególnie uzdolnionych, zarówno o profilu sportowym, jak i artystycznym. Kolejnym są cykliczne już Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce, podczas których dzieci z obszaru całej Aglomeracji rywalizują ze sobą, ale zarazem integrują się i czują się częścią większej wspólnoty.


Bardzo istotnym punktem naszej działalności jest wspieranie czytelnictwa, które obejmuje przekazywanie książek do gminnych bibliotek, umożliwienie dzieciom z Aglomeracji Wrocławskiej uczestnictwa w warsztatach kreatywnego pisania, organizacja spotkań autorskich czy wreszcie autorski projekt promocji czytelnictwa wśród młodych sportowców, objawiający się m.in. w postaci nagród książkowych na zawodach sportowych i umieszczenia czytania w programie obozów sportowych.
Inne działania obejmują współpracę przy wytyczaniu tras rowerowych w Aglomeracji czy prace nad stworzeniem jednego systemu bibliotecznego dla całego jej obszaru.


Wszystkie powyższe działania realizowane są z odnośnymi partnerami merytorycznymi, wśród których znajdują się m.in. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, WKS Śląsk Wrocław SA i Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.


Wspieramy również samorządy w realizowaniu zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wykraczające poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego.


Jesteśmy przekonani, że Stowarzyszenie jest skuteczną platformą dla realizacji istotnych działań i projektów, które pozwalają podnieść jakość infrastruktury zarówno społecznej jak i technicznej na terenie Aglomeracji Wrocławskiej, co istotnie wpływa na polepszenie warunków życia jej mieszkańców.

 

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska