Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej zapewnia możliwość skorzystania z przygotowanych promocyjnych ofert, takich jak:

  • darmowe lub zniżkowe wejścia na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe (organizowane przez teatry, kina, muzea, domy kultury, centra inicjatyw twórczych, stowarzyszenia, fundacje, firmy),
  • zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, rajdy terenowe i wycieczki,
  • specjalne rabaty na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami,
  • zniżki na wybrane produkty i usługi w sklepach, w salonach kosmetycznych.


Kto może przystąpić do programu Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej?

Do programu może przystąpić osoba:

  • której miejscem zamieszkania jest gmina będąca członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska,
  • mająca 60 lat i więcej.


Jak wyrobić kartę seniora aglomeracji wrocławskiej?

Zgłoszenia do programu należy dokonać osobiście, udając się wraz z dokumentem tożsamości do miejscowego Urzędu Miasta lub Gminy, będącej członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska. 


Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poszczególnych urzędów.

Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Formularz dostępny jest na stronach internetowych gmin członkowskich Aglomeracji Wrocławskiej oraz na miejscu w urzędach.

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo imienną Kartę Seniora Aglomeracji Wrocławskiej. Karty te upoważniają do korzystania z programów gmin członkowskich i promocyjnych ofert przygotowanych przez kilkuset partnerów Karty.

Oferty partnerów są dostępne na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora oraz poszczególnych gmin biorących udział w programie, a także na dostępnych w urzędach gmin materiałach informacyjnych. 

WYDANIE KARTY SENIORA AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Ulotka Karta Seniora Aglomeracja Wrocławska

 

Jak zostać partnerem Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej?
Partnerem programu Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej może zostać firma/instytucja/organizacja, która posiada oferty skierowane do seniorów. Zgłaszając się do programu partner proponuje zniżki/promocje dla posiadaczy Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji ofert.

Aby stać się Partnerem programu należy dostarczyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy wraz z specjalnie przygotowaną lub już istniejącą ofertą dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, bezpłatne wejścia/usługi lub inne promocje.

Zgłoszenia należy wysłać drogą e-mailową na adres właściwej miejscowo siedziby gminy bądź umówić się telefonicznie na indywidualne spotkanie.

Oferty partnerów są na bieżąco umieszczane i aktualizowane na stronach internetowych, oraz w materiałach informacyjnych, które otrzymują seniorzy. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi opłatami. 


WAŻNE:

W przypadku seniorów z Wrocławia kartą tożsamą z Kartą Seniora Aglomeracji Wrocławskiej jest Wrocławska Srebrna Karta Seniora, upoważniająca do zniżek na terenie całej Aglomeracji Wrocławskiej. 


Kontakt:
karta@aglomeracja.wroclaw.pl
tel. 71 308 41 10 lub 795 474 635