Rozstrzygnięcie konkursu „Centra pobytowe Aglomeracji Wrocławskiej – kampusy edukacyjne”

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej - kampusów edukacyjnych” został rozstrzygnięty. 

I miejsce w konkursie, którego celem był wybór najlepszego rozwiązania architektoniczno - urbanistycznego tj. projektu koncepcyjnego dla „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej - kampusów edukacyjnych” prowadzonych przez  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zdobyło biuro projektowe CREOPROJECT Bartosz Żmuda z Wrocławia.

Struktura Centr Pobytowych miała opierać się na trzech rodzajach obiektów zróżnicowanych pod względem wielkości. Obiektem bazowym pełniącym również funkcję administracyjną będzie obiekt zlokalizowany w obrębie Gminy Miejskiej Wrocław. Pozostałe obiekty o mniejszej wielkości zlokalizowane będą satelitarnie wokół obiektu bazowego na terenie wybranych Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wrocławskiej.

Praca wyróżniała się innowacyjnym podejściem do architektury budynków pasywnych. Forma każdego z nich ukształtowana jest w formie okręgu lub zbliżonej do okręgu - elipsy.  Okrąg jako bryła posiadające doskonałe relacje pomiędzy obwodem a powierzchnia dostosowana jest do każdej lokalizacji. Sprawia to, że obiekt staje się uniwersalny a dzięki dynamicznej bryle i będzie dobrze rozpoznawalny. Forma obiektu umożliwi łatwą identyfikację z Aglomeracją Wrocławską poprzez zaoferowanie niestandardowej architektury oraz jednolitego kodu wizualnego dla wszystkich obiektów.

Zdjęcia
zwycięski projekt biura CREOPROJECT Bartosz Żmuda z Wrocławia zwycięski projekt biura CREOPROJECT Bartosz Żmuda z Wrocławia zwycięski projekt biura CREOPROJECT Bartosz Żmuda z Wrocławia