"BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Sobótka

23 sierpnia 2014 roku w Sobótce odbędzie się pierwsza edycja biegu pn. "BIEG  NIEZŁOMNYCH - PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Bieg zorganizowany jest w hołdzie pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Organizatorem głównym jest Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, dyrektorem biegu: Wiesław Drozdowski.

Start zaplanowany został na godzinę 11:00. Trasa biegu wynosić będzie 10 km. Przebiegać ona będzie częściowo drogą asfaltową, w znacznej jednak większości obejmować będzie trakty leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Start wyznaczony został na Rynku w Sobótce. Następnie pętla zboczami Góry Stolnej (+371m), później przełęcz pod Wieżycą, pętla dookoła Góry z metą z powrotem na przełęczy pod Wieżycą.

Udział w biegu jest bezpłatny, limit czasowy wynosi 90 minut. W biegu udział może wziąć każdy miłośnik biegania, który ukończy 16 lat do 31.12.2014. Po zakończeniu biegu przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje według kategorii wiekowych.

Od uczestników wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. W  przypadku ich braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna. Wszyscy uczestnicy imprezy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas biegu.

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić (przypiąć agrafkami) na czas biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani. Dodatkowo, w ramach pakietu startowego, zagwarantowano: koszulkę pamiątkową z imprezy, cenne wydawnictwo dla każdego uczestnika, napój, bonusy, posiłek.

Honorowym patronatem Pierwszy "Bieg Niezłomnych - Pamięci Żołnierzy Wyklętych" objęły znakomite osobowości: Pani Lidia Lwow - Eberle, Pani Weronika Sebastianowicz oraz Pan Zbigniew Lazarowicz . Pani Lidia Eberle - podporucznik AK w Brygadzie Wileńskiej, gdzie była sanitariuszką i pierwszą kobietą w oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie. Pan Zbigniew Lazarowicz od 1 I 1942 żołnierz Związku Walki Zbrojnej; od jesieni 1942 słuchacz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, w 1943 zdał maturę przed Państwową Tajną Komisją Egzaminacyjną Kuźnica w Obwodzie AK Dębica. Od III 1944 dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza. Pani Weronika Sebastianowicz - kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działaczka polska na Białorusi.

Wśród imprez towarzyszących w ramach "Biegu Niezłomnych" wystąpi zespół historyczno-patriotyczny "Forteca"Jest tozespół z ciekawym pomysłem na muzykę. Rockowo - metalowe brzmienie z dynamicznymi rytmami i melodyjnymi solówkami wprost idealnie wpasowało się w docelowy przekaz. A nie jest on banalny. Grupa w większości przypadków czerpie teksty z bogatej twórczości poetów tworzących w okresie II wojny światowej, tj.: K.K. Baczyński, W. Broniewski, czy F. Konarski. To właśnie historia tego okresu jest jedynym motywem ich twórczości. Dodatkowo, inne atrakcje - biegi dla dzieci i młodzieży oraz Zawody Nordic Walking.

Do udziału w biegu zapraszają polscy lekkoatleci - Henryk Szost oraz Mateusz Demczyszak. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.biegniezlomnych.pl.

Zdjęcia
Plakat promocyjny