Gmina Krośnice inwestuje w turystykę
Krośnice

Tereny rekreacyjne przy zespole pałacowo-parkowym Krośnice-Wierzchowice pięknieją i rozszerzają swoją ofertę dla odwiedzających.

Dzięki zewnętrznym środkom finansowym na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice realizowane są inwestycje, które mają na celu stworzenie przestrzeni atrakcyjnej pod względem turystycznym i przyczyniają się do porządkowania i podnoszenia estetyki gminy Krośnice. Budowane są nowe obiekty rekreacyjne nie tylko dla turystów odwiedzających Krośnice, ale również dla mieszkańców gminy, czego dowodem jest powstający plac zabaw czy odtwarzana aleja pomiędzy Krośnicami i Wierzchowicami.

Dzięki inwestycjom teren zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice stał się miniaturą Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Budowa trasy kolejki wąskotorowej umożliwiła utworzenie ścieżku edukacyjnej pn. „Dolina Baryczy - kraina stawów, lasów, łąk i ptaków”, z której korzystać mogą osoby indywidualne i grupy zorganizowane. Na każdym z przystanków kolejki postawiono tablice edukacyjne oddające charakter miejsca, w którym się znajdują, ściśle związane z Doliną Baryczy.

Ze wsparciem środków unijnych wybudowano także budynek stacji głównej, w którym mieści się m.in. Punkt Informacji Turystycznej, zakupiono rowerki wodne i łódki, zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci, nasadzono drzewa i krzewy, na finiszu jest budowa alei parkowej, która odtworzy historyczny układ parku dworskiego.

W czerwcu otwarto miejsce wykorzystywane do kąpieli. Trwają ostatnie prace przy placu zabaw oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Gmina Krośnice, z myślą o najmłodszych, zakupiła również zabawki dmuchane, z których można już korzystać na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. Oferta turystyczna i rekreacyjna jest stale poszerzana. 

Przypomnijmy, że Krośnicka Kolej Wąskotorowa została laureatem w kategorii „Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych” XVIII edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, której rozstrzygnięcie miało miejsce 12 czerwca 2014r. w Wałbrzychu. 

na podstawie materiałów CETS w Krośnicach

Zdjęcia
Stawy przy Krośnickiej Kolei Wąskotorowej służą już jako miejsce do kąpieli