Konkurs H2Obieg rozstrzygnięty!
Rozstrzygnęliśmy konkurs dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Wrocławskie w ramach projektu pn. "H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych".
Zadanie konkursowe polegało na sprawdzeniu i opisaniu w jaki sposób rozwiązane jest gospodarowanie wodą deszczową na terenie szkoły oraz na zaproponowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych.
 
Elementami zadania konkursowego były m.in.
 
 • ustalenie, skąd, którędy i dokąd pływnie woda deszczowa terenie szkoły,
 • ustalenie, czy istnieją jakieś rozwiązania zrównoważonego zagospodarowania wody opadowej,
 • zidentyfikowanie powierzchni przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych wokół szkoły,
 • zaproponowanie rozwiązań w zakresie wykorzystania wód opadowych.

Prace konkursowe mogły zostać wykonane dowolną techniką.
 
Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, prace konkursowe zostały złożone przez klasy reprezentujące:
 
 1. Szkołę Podstawową im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie,
 2. Szkołę Podstawową w Bukowinie Sycowskiej z gminy Międzybórz,
 3. Szkołę Podstawową w Drołtowicach z gminy Syców,
 4. Zespół Szkół i Przedszkola im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach,
 5. Szkołę Podstawową im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach,
 6. Szkołę Podstawową im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach,
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce.

Wszystkie prace zostały ocenione przez specjalnie powołaną komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Aglomeracji Wrocławskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
 
Laureatami konkursu zostali:
 
1. i 2. miejsce ex aequo: Zespół Szkół i Przedszkola im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce,

3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej.
 
Nagrodą dla zwycięzców są jednodniowej warsztaty edukacyjne, które zostaną przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowujemy również upominki. Dziękujemy za udział w projekcie!
 
Nazwa zadania: "H2Obieg -  projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych".
 
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 77 400 zł.
 
Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 37 410 zł.
 
Zdjęcia