WROCŁAW SIĘ LICZY! – Kompleksowe Badanie Ruchu Wrocław i Otoczenie 2024

We Wrocławiu i gminach sąsiednich rozpoczęły się Kompleksowe Badania Ruchu (KBR 2024). Mają one służyć poznaniu i zrozumieniu potrzeb transportowych mieszkańców oraz dopasowaniu do nich rozwoju transportu zbiorowego i infrastruktury we Wrocławiu oraz w 9 najbliżej położonych gminach.

Badania potrwają od marca do września 2024 roku. Zadanie składa się z czterech głównych komponentów:

- badań ankietowych z mieszkańcami,

- pomiarów natężenia ruchu drogowego na terenie Wrocławia i gmin sąsiednich,

- pomiarów potoków pasażerskich w autobusach, tramwajach i pociągach,

- analizy danych dotyczących pojazdów dostawczych i ciężarowych(tzw. big data).

Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu przeprowadzono już dwukrotnie. W latach 2010/2011 swoim zakresem objęły miasto Wrocław, natomiast w 2018 r. także 21 gmin sąsiednich. W edycji 2024 obszar badań obejmuje miasto Wrocław oraz 9 najbliżej położonych gmin, tj. Czernicę, Długołękę, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinię, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznię Małą i Żórawinę.

Celem przeprowadzania Kompleksowych Badań Ruchu jest uzyskanie danych:

- o podróżach mieszkańców Wrocławia i 9 gmin sąsiednich,

- o wielkości i strukturze ruchu realizowanego różnymi środkami transportu - indywidualnym i zbiorowym,

- o wielkości i strukturze ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych,

- niezbędnych do aktualizacji modelu ruchu.

Głównym elementem badań ankiety w gospodarstwach domowych.Od początku kwietnia do połowy czerwca ankieterzy odwiedzą prawie 10 000 losowo wybranych mieszkańców Wrocławia i gmin sąsiednich w celu poznania skąd, dokąd, w jakim celu i jak podróżują mieszkańcy. Ankieterzy zapytają mieszkańców również o ich opinię na temat rozwoju transportu we Wrocławiu, a także o ich dotychczasowe doświadczenia w poruszaniu się po mieście różnymi środkami transportu. Każdy ankieter będzie wyposażony w identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz list informujący o szczegółach badania. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym!

W tym samym czasie odbywać się będą pomiary ruchu. Podzielić je można na dwa typy - pomiary ruchu w transporcie indywidualnym i w transporcie zbiorowym. Są to między innymi: badania natężenia ruchu drogowego, ruchu rowerowego i pieszego, pomiary potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym oraz na stacjach i dworcach, a także analizy ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych. W związku z tym na ulicach Wrocławia i gmin sąsiednich będzie można spotkać kamery rejestrujące pojazdy oraz osoby liczące pasażerów komunikacji zbiorowej, wyróżniające się kamizelką z logo projektu oraz identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Weź udział w badaniu ankietowym, bo nie tylko Wrocław się liczy, ale Twoja gmina też! Więcej informacji na znajdziesz tutaj

Zdjęcia