EKOmisja

Rozpoczęliśmy nową edycję naszego proekologicznego projektu. Projekt "Ekomisja - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej" prowadzony jest na miejscu w szkołach podstawowych, a weźmie w nim udział około 2300 uczniów z Aglomeracji Wrocławskiej.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć poprzez przekazanie wiedzy o wpływie wyborów dokonywanych w codziennym życiu na środowisko naturalne i zostanie on zrealizowany poprzez rozwijanie krytycznego myślenia, kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów, utrwalanie zachowań, dzięki którym człowiek chroni środowisko naturalne, a w szczególności:

  • zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia płynące z nadmiernego rozwoju motoryzacji oraz sposoby im przeciwdziałania - rower, pojazdy elektryczne, transport zbiorowy,
  • przybliżenie pojęć takich jak reusing (naprawy sprzętu domowego, oddawanie innym rzeczy niepotrzebnych, wyprzedaż garażowa), oszczędność (prądu, wody), obieg materii w przyrodzie (w tym recykling), zmiany klimatyczne, segregacja odpadów, produkty ekologiczne do domu (ekologiczne środki czystości, kupowanie bez opakowań, przechowywanie).

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przyznana dotacja wynosi 33 040,00 PLN. Wartość ogólna projektu to 67 050,00 zł.

Zdjęcia