Warsztaty z profilaktyki cyberprzemocy

Aglomeracja Wrocławska z dumą ogłasza start nowej serii warsztatów dla dzieci.

Zajęcia potrwają od marca do maja i przygotują młodych ludzi na zagrożenia związane z internetem i mediami społecznościowymi. Poprowadzi je Magdalena Duszyńska, doświadczona psycholog oraz interwent kryzysowy.

W dzisiejszych czasach urządzenia ekranowe towarzyszą nam na każdym kroku. Korzystamy z nich w pracy, w szkole, podczas rozrywki, a nawet w codziennych czynnościach takich jak: płacenie za zakupy czy prowadzenie samochodu. Są one nieodłączną częścią naszego życia.

Jednocześnie, jako dorośli, mamy obowiązek wyposażenia najmłodszych użytkowników Internetu w umiejętność korzystania z tych urządzeń. Messenger, Discord, SnapChat, Instagram czy TikTok to najczęściej używane aplikacje, bycie sławnym Youtuberem to wymarzony zawód, a smartfony są na pewno częściej brane do ręki niż książki.
Ważne jest więc budowanie w dziecku samoświadomości, tak aby w miarę dorastania, mogło ono samo odpowiedzieć sobie na pytania: Czy to, co robię przed komputerem, telefonem czy tabletem, mnie wspiera? Czy się czegoś uczę, czy może coś tracę? Co tracę, a co zyskuję?

Jak zbudować w dziecku autorefleksję i samoświadomość? Warto zwrócić uwagę na to, jak edukujemy je w sferze online już od ich najmłodszych lat. Stosowanie bezwzględnych zakazów oraz nakazów, nie do końca jest dobrym pomysłem. Zakazy, które są nieomówione z dzieckiem i nie zostają wytłumaczone, stają się tym przysłowiowym zakazanym owocem, przez co internet jest bardziej pożądany.

Co warto więc zrobić?

Bądźmy autorytetami dla swoich dzieci, pokazując im jak powinno używać się ekranów. Sami ograniczmy spędzany przed nimi czas i monitorujmy to, co robimy
w sieci.

Stwórzmy rodzinny bądź klasowy kodeks używania urządzeń elektronicznych. Pamiętajmy, że zasady warto uzgodnić wspólnie - włączmy dzieci do ich współtworzenia. Wyznaczmy także datę renegocjacji warunków. W internecie wszystko się szybko zmienia, a dzieci rosną i zmieniają się ich potrzeby.

Bądźmy obecni przy tym, jak nasze dzieci są aktywne w Internecie, wykażmy się szczerą ciekawością tego, jak spędzają tam czas. Pomagajmy im w wyborze odpowiednich treści.

Warto pamiętać, że świat online jest naszym równoległym światem i niesie ze sobą dużo dobrego, pod warunkiem, gdy pamiętamy o odpowiednim balansie. Wspierajmy więc swoje dzieci w jego aktywnościach w świecie rzeczywistym - zachęcajmy do sportu, kreatywnych zabaw, czytania książek, spędzania czasu z przyjaciółmi. W taki sposób uczymy je realizowania potrzeb (np.: potrzeby bycia w grupie, potrzeby samorealizacji, potrzeby autonomii) bez użycia technologii. A gdy sami postępujemy według ustalonych zasad, kształtujemy w dzieciach umiejętność dokonywania właściwych wyborów, gdy podrośnie.

Zamiast gasić pożary - zadbajmy o profilaktykę. Edukujmy nasze dzieci czym jest Internet, z jakimi zagrożeniami i możliwościami się wiąże, jak mogą one chronić swoją prywatność w sieci oraz jak zadbać o odpowiednią higienę cyfrową. Rozmawiajmy o trudnościach, starając się uniknąć oceny. Aktywne słuchanie i brak krytyki wspiera najmłodszych w dzieleniu się z nami problemami. Cyberprzemoc, hejt, wykluczenie - to realne zagrożenia w świecie online. Reagujmy, gdy podejrzewamy, że nasze dzieci są uwikłane w zjawisko przemocy w sieci.

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska rozpoczyna realizację warsztatów dotyczących profilaktyki cyberprzemocy w 25 gminach. Zajęcia będą się odbywały w szkołach. Głównym założeniem warsztatów dla uczniów jest prewencja poprzez zmianę postaw. Szeroko omawiane będzie także znaczenie zjawiska cyberprzemocy z naciskiem na krzywdę, jaką ono powoduje, o roli świadków oraz jak można się przed nią obronić.

Zdjęcia