Aglomeracja Wrocławska rusza z kolejną odsłoną Funduszu Solidarnościowego!

Gminy członkowskie znowu otrzymają wsparcie finansowe.

Pierwsza odsłona nowej inicjatywy cieszyła się ogromnym powodzeniem. Przypomnijmy, że Fundusz Solidarnościowy został powołany pod koniec 2020 roku decyzją zjazdu członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, któremu przewodniczył Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a jego celem było wsparcie harmonijnej dystrybucji środków na inwestycje na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej.

Program realizowany jest w cyklu dwuletnim, a w pierwszym okresie, tj. w latach 2021-22, pula na dotacje dla gmin członkowskich wyniosła 2 375 000 zł. Ze środków tych dofinansowano następujące zadania:

 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec w gminie Bierutów,
 2. Montaż metalowych zestawów zabawowych na placu zabaw w miejscowościach Bartoszowa i Mańczyce w gminie Borów,
 3. Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu,
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w gminie Czernica,
 5. Zagospodarowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w Domaszczynie w gminie Długołęka,
 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice w gminie Dziadowa Kłoda,
 7. Modernizacja placu zabaw przy hali sportowej w Jordanowie Śląskim,
 8. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i w Kątach Wrocławskich,
 9. Budowa chodnika w miejscowości Zarzyca w gminie Kondratowice,
 10. Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica w gminie Krośnice,
 11. Budowa mobilnego parku linowego dla dzieci w Malczycach,
 12. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Milinie w gminie Mietków,
 13. Remont dachu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu,
 14. Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowice w gminie Prusice,
 15. Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie,
 16. Remont i doposażenie budynku przychodni PZLA w Strzelinie,
 17. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Sycowie,
 18. Zakup i montaż urządzeń skateparku w Środzie Śląskiej,
 19. Budowa terenu rekreacyjnego w Wiązowie,
 20. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Pierwoszowie w gminie Wisznia Mała,
 21. Przebudowa drogi na ul. Piaskowej w Lubiążu w gminie Wołów,
 22. Przebudowa sali wielofunkcyjnej w Zawoni,
 23. Modernizacja boiska sportowego w Żmigrodzie.

Należy nadmienić, że wspomniany okres postawił przed samorządami Aglomeracji Wrocławskiej również inne wyzwania, związane przede wszystkim z rosyjską agresją na Ukrainę. Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin w tym zakresie, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska przekazało im dodatkowo łącznie 590 000 wsparcia finansowego oraz - również we współdziałaniu z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego - wsparcie rzeczowe, przede wszystkim sprzęt AGD.

Sukces pierwszej edycji programu sprawił, że przedstawiciele gmin Aglomeracji Wrocławskiej przyjęli plan dotacji na kolejny liczący dwa lata okres. W latach 2023-24 trafią do nich dotacje o łącznej wartości 3 milionów złotych. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości budżetu danej gminy, ale ponieważ jest to fundusz solidarnościowy, najmniejsze gminy otrzymają proporcjonalnie większe wsparcie. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do zrealizowania kolejnych ważnych społecznie inwestycji.

Zdjęcia