Wielki Hackaton Aglomeracji Wrocławskiej

7 października w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławkiej odbył się Wielki Hackaton Aglomeracji Wrocławskiej, w ramach którego zespoły ze szkół podstawowych z gmin należących do naszego Stowarzyszenia rozwiązywały zadania programistyczne na platformie Liga Niezwykłych Umysłów.

W projekcie "Aglomeracja koduje" uczestniczy niemal 70 szkół podstawowych z 24 gmin. Na hackaton zaprosiliśmy zespoły z 8 najlepszych, a wśrod nich:

  • SP Dobrzykowice (gmina Czernica),
  • SP nr 1 z Sycowa,
  • SP nr 2 z Sycowa,
  • SP Kryniczno (gmina Wisznia Mała),
  • SP Wisznia Mała,
  • SP nr 4 ze Strzelina,
  • SP Kiełczów (gmina Dlugołęka),
  • SP Wysoka (gmina Kobierzyce).

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczniowie obejrzeli prezentację o cyberprzemocy i hejcie przedstawioną przez psycholożkę - panią Magdalenę Duszyńską. 

Projekt jest realizowany we współpracy z producentem platformy Liga Niezwykłych Umysłów - firmą Soft Power sp. z o. o.

Wyniki hackatonu:

1. SP Kiełczów (gmina Dlugołęka),
2. SP Wisznia Mała,
3. SP nr 1 z Sycowa,
4. SP nr 2 z Sycowa,
5. SP nr 4 ze Strzelina,
6. SP Kryniczno (gmina Wisznia Mała),
7. SP Dobrzykowice (gmina Czernica),
8. SP Wysoka (gmina Kobierzyce).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i czekamy na kolejne wydarzenia :)

Zdjęcia