Dalsze wsparcie z Funduszu Solidarnościowego

Po tym, jak pierwsza pula dodatkowych środków z Funduszu Solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej dla gmin przyjmujących uchodźców z Ukrainy rozeszła się błyskawicznie, pracujemy nad uruchomieniem kolejnej transzy na ten cel. 

Pierwsze rozdanie zamknęło się kwotą 230 000 zł. Obecnie gminy Aglomeracji są w trakcie raportowania najpilniejszych potrzeb oraz aktualnej liczby uchodźców przebywających na ich obszarze. Po przeanalizowaniu tych danych zapadną decyzje o formie oraz zakresie naszej pomocy.

Przypominamy, że Fundusz Solidarnościowy został powołany pod koniec 2020 roku decyzją zjazdu członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, któremu przewodniczył Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a jego celem jest wsparcie harmonijnej dystrybucji środków na inwestycje na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. W pierwszym roku funkcjonowania funduszu do gmin trafił 1 650 000 zł. Ze środków tych dofinansowano dotąd 16 inwestycji w 16 gminach.

Zdjęcie: Renata Kusztan/Świat w fotograficznym skrócie

Zdjęcia
Renata Kusztan/Świat w fotograficznym skrócie