Akcja Menstruacja w szkołach Aglomeracji Wrocławskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Akcja Menstruacja".

Twórcą i promotorem projektu pn. "Akcja Menstruacja" jest Fundacja Akcja Menstruacja (https://www.akcjamenstruacja.pl/, https://www.facebook.com/akcjamenstruacja). Nadrzędnym celem projektu jest walka z ubóstwem menstruacyjnym wśród dziewcząt poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do środków menstruacyjnych oraz wykształcenie społeczeństwa pełnego empatii.

W tej chwili wdrażamy pierwszy, pilotażowy etap projektu. W jego ramach w 24 szkołach Aglomeracji Wrocławskiej montujemy podajniki na artykuły higieniczne, które będą regularnie uzupełniane do końca bieżącego roku szkolnego. Jeśli ten etap zakończy się powodzeniem - a dotychczasowe zainteresowanie mocno przerosło nasze oczekiwania - od nowego roku planujemy ruszyć z akcją na znacznie większą skalę.

Dotychczas z takiej formy pomocy w całej Polsce skorzystało ponad 100 tysięcy osób uczących się.

Zdjęcia