Dodatkowe środki z Funduszu Solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i w celu łagodzenia jej skutków, Aglomeracja Wrocławska uruchomiła dodatkowe środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem dla gmin członkowskich, które przyjmują uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy. Przewidziano uproszczoną ścieżkę aplikacji, aby środki trafiły na konta gmin jak najszybciej. Pierwsze wnioski o wypłatę są już realizowane.

Fundusz Solidarnościowy został powołany pod koniec 2020 roku w celu wsparcia harmonijnej dystrybucji środków na inwestycje na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. W pierwszym roku jego funkcjonowania do gmin trafiło 1 650 000 zł. Ze środków tych dofinansowano następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec w Gminie Bierutów,

2. Montaż metalowych zestawów zabawowych na placu zabaw w miejscowości Bartoszowa i Mańczyce w Gminie Borów,

3. Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu,

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernica,

5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice w Gminie Dziadowa Kłoda,

6. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i w Kątach Wrocławskich,

7. Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica w Gminie Krośnice,

8. Budowa mobilnego parku linowego dla dzieci w Malczycach,

9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu,

10. Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie,

11. Remont i doposażenie budynku przychodni PZLA w Strzelinie,

12. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Syców,

13. Zakup i montaż urządzeń Skateparku w Środzie Śląskiej,

14. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Pierwoszowie w Gminie Wisznia Mała,

15. Przebudowa sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Zawoni,

16. Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP w Żmigrodzie.

Zdjęcia
Zaprężyn. Zdjęcie: MMPhoto Marta Matczuk-Pisarek