Kolejna nowa gmina w naszej Aglomeracji! :)
Kondratowice

Gmina Kondratowice członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kondratowice dołączyła do naszego Stowarzyszenia. Gmina leży w powiecie Strzelińskim, w województwie dolnośląskim, 40 km od Wrocławia. Powierzchnia Gminy to 9 826 ha, a liczba mieszkańców wynosi 4 207. Gmina swym obszarem obejmuje 27 miejscowości.

Głównym ośrodkiem usługowym i handlowym Gminy jest wieś Kondratowice, która stanowi również siedzibę Urzędu Gminy. Lokalny przemysł koncentruje się we wsiach Kondratowice, Prusy oraz Górka Sobocka.

Na terenie gminy odbywają się liczne wydarzenia, a obszar gminy jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, charakteryzuje się licznymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, a także zabytkami kultury materialnej. Szczególnie atrakcyjne ze względu na rozwój turystyki i agroturystyki są południowe tereny gminy, które obejmują północne partie wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, tj. Wzgórza Dębowe, Lipowe i Dobrzenieckie. Walory krajobrazowe tego terenu dodatkowo podnosi wyrobisko granitu w Górce Sobockiej i nieczynne już wyrobisko bazaltu w Kowalskich. Walory krajobrazowe na terenie gminy uzupełniają znajdujące się liczne zabytki kultury (pałace, dwory wraz z zabytkowymi zabudowaniami folwarcznymi). 

Zdjęcia