Aglomeracja koduje!

Wystartowaliśmy z nowym programm edukacyjnym dla uczniów z naszej Aglomeracji.

Zaraz po zakończeniu ferii zimowych w pełni wystartował program edukacyjny dla uczniów z wszystkich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska. Dzięki podpisanej umowie uczniowie otrzymali dostęp do platformy Liga Niezwykłych umysłów, na której znajdują się kursy programowania z języków C++, Java, Python, SQL. Odbyły się także szkolenia dla nauczycieli, którzy wspierają uczniów w realizacji zadań na platformie.

Mamy nadzieję, że takie wsparcie w nowoczesnej edukacji informatycznej, w połączeniu z mocną ofertą akademicką Wrocławia, przyniesie w niedalekiej przyszłości dobre efekty zarówno dla naszego obszaru aglomeracyjnego, jak i dla samych uczestników programu, którzy wybiorą drogę zawodową w obszarze technologii cyfrowych.

Dodatkowo na okres zamknięcia szkół zawieszamy limit na liczbę kont - każdy uczeń, który będzie chciał skorzystać ze wszystkich kursów programowania, otrzyma takie uprawnienia. W wypadku potrzeby zwiększenia aktualnie przyznanych limitów kont prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska - adres e-mail: kodujemy@aglomeracja.wroclaw.pl lub bezpośrednio z operatorem platformy.

Zdjęcia