Renowacja brzeskich zabytków
Brzeg

 Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak uruchomił w tym roku przedsięwzięcie, w ramach którego środki przekazano 7 wspólnotom mieszkaniowym. 

Z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Iwony Solisz, miało miejsce podsumowanie programu polegającego na pomocy finansowej z Gminy Brzeg dla wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców posiadających lokalne w zabytkowych budynkach na terenie miasta. Wśród nich znalazły się takie perełki zabytkowej miejskiej architektury, jak ulegające dewastacji słynne średniowieczne kamienice przy ulicy Dzierżonia. Miasto przeznaczyło na ten cel blisko 600 tys. zł.

- Teraz widać, że są to obiekty pochodzące z XV wieku - pokazywał fasady budynków burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. - Z mocno zdewastowanych i zagrożonych dalszą ruiną budynków udało nam się wspólnymi siłami przekształcić je w zabytkowe wizytówki naszego miasta. Prace pozwoliły nie tylko na ukazanie gotyckich elementów i detali architektonicznych, ale także poprawiły estetykę centrum miasta. Dzisiaj miejsce to ponownie znajduje się na trasie wybieranej przez miejskich przewodników, którzy pokazują turystom i gościom odwiedzającym Brzeg zabytkowe walory naszego miasta.

- Są to jedne z najładniejszych obecnie i najciekawszych pod względem architektonicznym obiekty zabytkowe Brzegu - ocenia pani konserwator. Zapewniła także o dalszej współpracy na rzecz kolejnych remontów zabytków na ternie Gminy Brzeg.

Gotowa jest już kolejna edycja programu. Dofinansowanie ma trafić do kolejnych wspólnot mieszkaniowych w 2017 roku.

Odnawiany jest także zabytkowy XIX wieczny pałac, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Zakres prac jest rozległy i obejmuje konserwację murów biblioteki oraz wnętrza. Są to pierwsze tak poważne prace od pięćdziesięciu lat. Roboty już trwają i zakończą się w 2017 roku. Prace mają kosztować ponad 2,3 mln zł. Natomiast kwota dofinansowania wyniesie ponad 1,7 mln zł. i jest to pomoc z uchwalonego przez Radę Ministrów Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach poprawy infrastruktury bibliotek na lata 2016-2020. Wkład własny Gminy Brzeg sięgnie 579 tys. zł.

Zdjęcia