Umowa o współpracy polsko – ukraińskiej podpisana
Prusice

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz burmistrz Miasta Myrnohrad (Myrnograd) Oleksandr Brykalova podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Prusice a Miastem Myrnohrad. 

Nowy Partner Gminy Prusice - Miasto Myrnohrad (Myrnograd) - (ukr. Мирноград) to Miasto znajdujące się w obwodzie donieckim na Ukrainie, które do czerwca 2016 roku nosiło nazwę Dymytrow.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Podczas wizyty delegacji z Prusic na Ukrainie miał miejsce uroczysty moment, którym było podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Prusice, a Miastem Myrnohrad (Myrnograd). Podczas uroczystości odśpiewano hymn Ukrainy oraz hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Tak ważny dokument w języku polskim i w języku ukraińskim podpisali burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz burmistrz Miasta Myrnohrad (Myrnograd) Oleksandr Brykalova

- Celem podpisanej umowy o współpracy partnerskiej jest wspólne podejmowanie działań w takich obszarach jak: wymiana doświadczeń i wiedzy o samorządzie terytorialnym, współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i sportu oraz udział w rozmaitych wydarzeniach. Będziemy także wspólnie promować ofertę turystyczną obu samorządów oraz ważna jest dla nas współpraca gospodarcza pomiędzy firmami i instytucjami publicznymi - opowiada burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Miasto Myrnohrad to pierwszy europejski partner Gminy Prusice, z którym chcemy również realizować w przyszłości różnorodne projekty.

Poznanie tradycji i kultury ukraińskiej

Delegacja Polski miała okazję wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym miasta Myrnohrad - „Myrnohradska Jesień”, gdzie mogła poznać zwyczaje kulturalne, ludowe i muzyczne, a także spróbować produkty lokalne Ukrainy. Dodatkowo delegacja odwiedziła Kopalnię Soli - jedną z największych na świecie, szkołę, bibliotekę oraz inne ciekawe miejsca i inwestycje. Krótko mówiąc wizyta na Ukrainie to czas wielu wrażeń i nowych praktyk. 

Zdjęcia