Bioodkrywcy

Zakończono pierwszą część projektu "Bioodkrywcy" realizowanego we wrocławskim ZOO. 

"Bioodkrywcy - ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej" to projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (strona www WFOŚiGW). Łączna wartość całego zadania wynosi 156 608,53 zł, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu to kwota 69 727,24 zł. 

Pierwsze grupy odkrywały już zagadnienia związane z bioróżnorodnością Polski w oparciu o gatunki występujące na terenie ZOO Wrocław. W pierwszej turze uczestniczyło 1205 dzieci z gmin Borów, Czernica, Jelcz-Laskowice, Jordanów Śląski, Krośnice, Kąty Wrocławskie, Malczyce, Wisznia Mała. Kolejne zajęcia ruszają we wrześniu, a uczestniczyć w nich będzie jeszcze około 3800 dzieci. 

Scenariusz zajęć realizowany jest od maja w dwóch modułach. Pierwszy to zajęcia stacjonarne mające charakter interaktywnej gry z wykorzystaniem kostek edukacyjnych, prowadzone przez profesjonalnych edukatorów ZOO Wrocław. Drugi moduł to warsztaty na terenie ZOO. Uczestnicy i ich opiekunowie otrzymują broszury edukacyjne, w których znajdują się informacje oraz zadania do wykonania. Kierując się specjalnie przygotowaną mapą muszą odnaleźć 12 punktów - tabliczek,  z zadaniami.Tak przygotowane zajęcia pozwalają uczestnikom zgłębić wiedzę na temat np. trybu życia, siedlisk, pokarmu, zagrożeń oraz cech charakterystycznych wybranych, rodzimych gatunków fauny i flory.

- Realizując swoje statutowe cele Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej organizuje szereg zajęć promujących dobre postawy wśród dzieci i młodzieży. Wśród projektów z tym związanych nie brakuje działań związanych ze sportem, czytelnictwem oraz edukacją kulturalną. Trudno jednak mówić o dobrych postawach bez tak ważnego elementu jak właściwy stosunek do szeroko pojętego środowiska i świata przyrody. Stąd też powstał pomysł projektu, który poprzez zabawę przybliżyłby dzieciom zagadnienia związane z bioróżnorodnością i zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Jednocześnie miejsce realizacji takich zajęć powinno z jednej strony zapewniać bezpieczeństwo młodym uczestnikom zajęć, a z drugiej umożliwiać jak najbliższy kontakt ze światem przyrody. Naturalnym jest tutaj realizacja projektu na terenie ogrodu zoologicznego, co dla wielu uczestników zajęć stwarza możliwość pierwszej osobistej obserwacji gatunków, których zobaczenie gdzie indziej byłoby niezwykle trudne i wiązałoby się z koniecznością dalekiego wyjazdu lub wynajęcia specjalisty-przewodnika. Dla wielu osób wizyta w zoo jest również bodźcem do późniejszych obserwacji dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku, co tworzy fundament do budowania zainteresowań i troski o otaczające nas środowisko przyrodnicze. - opowiada Błażej Janik, koordynator ds. inwestycji i zamówień publicznych Stowarzyszenia.

A skąd ZOO Wrocław w projekcie? - Pierwszym krokiem z celu realizacji projektu było złożenie wniosku o udzielenie dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Następnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłosiło otwarte postępowanie  na wybór podmiotu, który posiadając odpowiednie zasoby merytoryczne, doświadczenie oraz dysponując infrastrukturą edukacyjną, zrealizuje zajęcia. Wykonawcą zostało wrocławskie zoo, co do którego nie można mieć wątpliwości, iż zajęcia zostaną przeprowadzone ciekawie i merytorycznie - dodaje Janik.

- Współczesne ogrody zoologiczne to nie tylko chów i hodowla, coraz częściej zagrożonych gatunków, to także ich ochrona w naturalnym środowisku i szeroko pojęta edukacja. Stąd współpraca naszego zoo z azjatyckimi, australijskimi, amerykańskimi, afrykańskimi i europejskimi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt w ich naturalnym środowisku. Stąd rozszerzenie naszej oferty stacjonarnej o zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które prowadzimy przez cały rok. Stąd też realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych oraz unijnych związanych z działalności grodu, jak program Leonardo da Vinci czy granty norweskie. Monitorujemy na bieżąco wchodzące programy nowej perspektywy finansowej oraz zaaprobowane projekty, w które możemy się włączyć zwiększając swoje kompetencje w dziedzinie hodowli czy edukacji. Efektem jest m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej i projekt „Bioodkrywcy”. Kiedy przeczytaliśmy założenia i wymagania dla partnera, wiedzieliśmy, że to dla nas. Mamy wiedzę i doświadczenia, a do tego idealne zaplecze w postaci sal oraz terenu, gdzie możemy realizować ciekawe warsztaty. - mówi Marta Zając-Ossowska, kierownik edukacji i marketingu wrocławskiego zoo.

Zdjęcia
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu