Remont szkoły w Masłowie zakończony
Trzebnica

Zakończył się remont jednego z budynków Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Burmistrza Marka Długozimy z dyrektor Jadwigą Drobik, wyremontowane zostało pierwsze piętro drugiego z budynków szkoły. Powstało także nowe ogrodzenie dookoła placówki. Co więcej - zmodernizowane sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Do placówki zakupione zostaną także stanowiska komputerowe. Całość remontu wyniosła ponad 100 tys. złotych.

W ramach prac remontowych odnowione zostały pomieszczenia klas lekcyjnych, biblioteki oraz sanitariatów. Przed szkołą powstało także nowe ogrodzenie, a już niebawem wyremontowane zostaną również chodniki łączące budynki szkoły. Prace prowadził Zakład Ogólnobudowlany Tomasza Oświęcimskiego

- Konsekwentnie wspieram placówki oświatowe znajdujące się w naszej Gminie, dążąc do  uzyskania jak najlepszych warunków edukacyjnych dla dzieci, czego dowodzi ten i wcześniejsze remonty szkół. Prace przeprowadzane w szkole w Masłowie są również konsekwencją starań i troski Pani Dyrektor Jadwigi Drobik oraz spotkań z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości szkoły oraz jej remoncie - powiedział Burmistrz Marek Długozima.

-  Dziękuję panu Burmistrzowi za podjętą decyzję o dalszym funkcjonowaniu i remoncie naszej szkoły, a także za zaangażowanie w sprawy polepszenia komfortu nauczania - powiedziała Pani Dyrektor Jadwiga Drobik i dodała- patrząc na odnowione piętro drugiego z budynków, nie sposób nie zauważyć jak bardzo potrzebny był ten remont. Teraz dzieci mogą uczyć się w komfortowych warunkach, w odnowionej sali lekcyjnej oraz bibliotece.

Remont Szkoły Podstawowej w Masłowie, to kolejna inwestycja w szkoły znajdujące się w sołectwach. Wcześniej remontowi poddane zostały szkoły w - Boleścinie - gdzie powstały nowe łazienki oraz Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a już niebawem rozpocznie się remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, gdzie powstanie również nowoczesna hala gimnastyczna.

Zdjęcia