Spotkanie członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Trzebnica

Po raz kolejny Trzebnica została wybrana na miejsce spotkania szkoleniowo-integracyjnego.

Tym razem w mieście zawitali przedstawiciele Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, przedstawiciele organów i instytucji związanych z wydawaniem decyzji, uzgodnień i opinii z powiatu trzebnickiego oraz przedstawiciele z powiatu milickiego.

Wszystkich uczestników spotkania przywitał inż. Kazimierz Stanisławczyk - Przewodniczący Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB dla trzebnickiego obwodu wyborczego. Słowo wstępne wygłosił Przewodniczący Rady DOIIB - dr hab. Eugeniusz Hotała, informując zebranych o aktualnej działalności Izby, a także o zadaniach i obowiązkach jakie spoczywają na zawodzie inżyniera. Wykład na temat zmian prawnych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych w 2015 roku i ich skutkach dla zawodu inżyniera budownictwa wygłosiła mgr inż. Danuta Paginowska - Przewodnicząca Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB oraz Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nad całością spotkania czuwała mgr inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann Z-ca Sekretarza Rady DOIIB oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w budownictwie oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; spotkanie dało również okazję do integracji środowisk.

- Ogromnie się cieszę, że Trzebnica coraz częściej staje się miejscem spotkań, konferencji i wydarzeń, zarówno sportowych, jak i naukowych. Liczna frekwencja na seminarium dowodzi, że dbałość o jakość wykonywanego zawodu jest bardzo ważna. Jest to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i  wypracowania wspólnych korzystnych dla gminy i jej mieszkańców projektów. Dziękuję członkom DOIIB za zaproszenie, a także wszystkim inżynierom budownictwa, z którymi mam przyjemność współpracować podczas licznych inwestycji powstających na terenie Gminy Trzebnica- powiedział podczas powitania uczestników konferencji burmistrz Marek Długozima.

Zdjęcia