Rok inwestycji w Brzegu
Brzeg

W rekordowym budżecie Gminy Brzeg na rok 2016 zapisano ponad 40 inwestycji.

Budżet wynosi 111 mln zł. To więcej o blisko 11 mln zł w porównaniu w poprzednimi latami. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podkreśla, że jego zamierzeniem podczas prac nad projektem budżetu było takie rozlokowanie środków, aby można było przeprowadzić jak najwięcej zadań inwestycyjnych. Począwszy od najmniejszych, takich jak zakupy urządzeń technicznych do placówek oświatowych, a skończywszy na dużych projektach: przebudowie ciągu komunikacyjnego ulic Wyszyńskiego-Małjowicka-w kierunku na Zielęcice, rewitalizacji terenów zielonych wraz z kąpieliskiem miejskim, rozbudowie bazy sportowej przy placówkach oświatowych, czy np. przeniesienia siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Po udanym roku inwestycyjnym 2015, gdzie uzyskaliśmy blisko 7,5 mln zł nieplanowanych środków do budżetu, które przeznaczyliśmy m.in. na inwestycje - wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak - staram się utrzymać tempo inwestycyjne w mieście. Oczywiście dzieje się to w miarę naszych możliwości finansowych. Natomiast główna praca skierowana jest na porządkowanie wielu obszarów miasta, poprawianie jego infrastruktury oraz estetyki. Stąd właśnie takie skierowanie środków na przyszły rok (patrz tabela wydatków majątkowych znajdująca się w załączniku-przyp.red.). Muszę również podziękować Radnym Rady Miejskiej Brzegu za szybkie i sprawne procedowanie projektu budżetu i zrozumienie dla wielu niezbędnych inwestycji w mieście. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli zakomunikować mieszkańcom, iż kolejne miejsca w naszym mieście się zmieniły. Już dzisiaj widać pierwsze efekty, a będzie ich jeszcze więcej.

Burmistrz wskazuje na kilka najważniejszych inwestycji miejskich w 2016 roku. Z pewnością podczas ich realizacji pojawią się pewne utrudnienia w ruchu drogowym czy pieszym. Jednak pod koniec roku 2016 większość z planowanych do wykonania obszarów będzie już zrewitalizowana.

- W roku 2016 będziemy kontynuować przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Piastowskiej - wyjaśnia Burmistrz Wrębiak. - To zadanie realizowane wspólnie z powiatem, podobnie, jak w tym roku w postaci pierwszej części chodnika na odcinku od skweru przed dworcem PKS aż do rejonu ulicy Długiej. Na podobnej długości wykonujemy chodnik po drugiej stornie Piastowskiej. Tutaj pojawia się miła niespodzianka, ponieważ wojsko również przymierza się do remontu Klubu Garnizonowego. Nasze służby służą też pomocą. Jeśli wszystko się uda to kolejne miejsce w Brzegu odzyska dawny blask.

Kolejną dużą inwestycją, nawiązującą do ulicy Piastowskiej i remontu Klubu Wojskowego jest rewitalizacja parków miejskich. Chodzi głównie o Park Centralny. Tutaj miasto planuje aż 1 mln zł. Środki zostaną też skierowane na Park nad Odrą, czy Park Wolności w rejonie kwadratówki. Gmina nie zapomina też o kontynuacji odnowienia kąpieliska przy ul. Korfantego, na co również zaplanowano fundusze. Nowością jest rewaloryzacja ogrodów przyzamkowych, na którą miasto przeznaczy 85 tys. zł.

- Porządkujemy teren inwestycyjny przy ul. Małujowickiej - kontynuuje Burmistrz - i wspólnie z powiatem oraz Gminą Skarbimierz ruszamy z realizacją inwestycji przebudowy ciągu komunikacyjnego, od ulicy Wyszyńskiego, poprzez Małujowicką w kierunku na miejscowość Zielęcice i w perspektywie Małujowice-Łukowice Brzeskie. To ważny ciąg komunikacyjny, biorąc pod uwagę nie tylko trasę wyjazdową z miasta, ale również dojazd do strefy inwestycyjnej. Trasa leży na terenie 3 samorządów-dlatego decyzja o współfinansowaniu zadania. W pierwszym etapie przeznaczamy na ten cel blisko 1,5 mln zł. Również będziemy przebudowywać rejon ulicy Zielonej i Lompy w okolicach tworzącego się osiedla Tivoli, gdzie w tym roku zrealizowaliśmy nowe drogi osiedlowe.

Gmina inwestuje również w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Burmistrza Brzegu, środki zostaną przeznaczone na dwa projekty: budowę boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 (500 tys. zł) oraz budowę obiektu lekkoatletycznego w Publicznym Gimnazjum nr 3 (350 tys. zł). Będą też mniejsze inwestycje, takie jak chociażby budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Plany przewidują też budowę placu zabaw przy ul. Żeromskiego. Tutaj jest aż 150 tys. zł.

Ważnym zadaniem jest też przeniesienie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy ul. Chrobrego, tam gdzie działa już Zarząd Nieruchomości Miejskich. Aktualnie placówka zajmuje ciasne pomieszczenia przy ul. Jabłkowej. Nie odpowiadają one żadnym standardom obsługi interesantów. W tym celu, na zmianę siedziby MOPS, w budżecie zaplanowano 400 tys. zł.

Inwestycji jest ponad 40. Przez najbliższe miesiące w różne rejony miasta mogą wyglądać jak place budowy. Ale potem będziemy mogli wszyscy cieszyć się z efektów tej pracy - podsumowuje Burmistrz. - O rozpoczęciu poszczególnych inwestycji będziemy informować mieszkańców z wyprzedzeniem. Wszystko po to, abyśmy wspólnie mogli się na nie przygotować. Również na bieżąco będziemy przedstawiać stan zaawansowania realizowanych inwestycji.

Zdjęcia