Walka z dopalaczami
Trzebnica

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy odbyła się narada służb w sprawie przeciwdziałania dystrybucji środków psychoaktywnych.

Współorganizatorem spotkania był Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Trzebnicy, kierowany przez dyrektora placówki - Renatę Widłak-Stępień. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Izby Celnej we Wrocławiu: Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Dariusz Staniów oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Mariusz Czepielewski, a także przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Trzebnicy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy reprezentowali: Komendant Powiatowej Policji Dionizy Dyjak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Artur Gajowy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Straży Miejskiej: Komendant Krzysztof Zasieczny oraz inspektor Anna Cisak, przedstawiciele Powiatowej Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej w Trzebnicy oraz Prokurator Rejonowy z Trzebnicy Jerzy Prędota.

Omówione zostały zagadnienia związane z problemem dopalaczy i salonów gier w Trzebnicy. Celem spotkania była próba zdiagnozowania skali zjawiska na terenie naszego miasta oraz analiza zakresu czynności, prowadzonych przez poszczególne organy, zmierzających do wyeliminowania zjawiska, jak również ustalenie zakresu współpracy w celu zwiększenia skuteczności działań zaangażowanych służb.

Ze względu na nasilające się zagrożenia społeczne, przede wszystkim wśród młodzieży i dzieci, Gmina Trzebnica wraz z Sanepidem od dłuższego czasu prowadzą działania profilaktyczne w celu wykluczenia niepożądanych zjawisk. Przy Urzędzie Miejskim działa również Gminna Komisja Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Uzależnień.

Problemy uzależnień są bardzo poważne, szczególnie wśród młodzieży i dzieci i dotyczą całego kraju. W szpitalach  po zażyciu nieznanych środków znalazło się kilkaset osób, były także ofiary śmiertelne - powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał - Aby zapobiec występowaniu podobnych zdarzeń w naszej Gminie, powołaliśmy zespół specjalistów zaangażowanych w profilaktykę przeciwdziałania dopalaczom w celu wypracowania spójnego programu działań skupionych na zahamowaniu zażywania tego typu środków uzależniających. Na uwagę zasługuje dobre działania Izby Celnej we Wrocławiu wraz z Policją i Strażą Miejską zwłaszcza w zakresie identyfikacji punktów gier, gdzie funkcjonują automaty na niskie wygrane oraz ograniczenia dystrybucji niebezpiecznych dla zdrowia środków psychoaktywnych.

Ponadto w rozmowie telefonicznej z  zastępcą dyrektora Izby Celnej Markiem Wąsikiem burmistrz Marek Długozima ustalił wspólną strategię działań dotyczącą problemu hazardu i uzależnień.

Spotkanie zakończyło się apelem do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy o podjęcie ścisłej współpracy z Izbą Celną w zakresie wydawania postanowień.