Klucz Sukcesu dla Gminy Żmigród
Żmigród

18 czerwca w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Zgorzelcu-Goerlitz burmistrz Robert Lewandowski odebrał Dolnośląski Klucz Sukcesu dla Gminy Żmigród, która została laureatem w kategorii: najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska w 2014 roku.

 - To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że kierunek, w którym zmierzamy jest właściwy, a decyzje, które podejmujemy słuszne - mówił podczas gali burmistrz R. Lewandowski. Dziękuję pracownikom urzędu i jednostek gminnych, którzy na ten sukces pracowali oraz wszystkim osobom, które się do niego przyczyniły.

Nominacje w tej kategorii otrzymały także: Miasto i Gmina Strzegom, Miasto i Gmina Trzebnica oraz Miasto Oława.

To najwyższe regionalne wyróżnienie przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, w skład której wchodzi 17 osób, w tym byli marszałkowie województwa dolnośląskiego, obecny marszałek województwa Cezary Przybylski, dr Bogdan Cybulski, prof. Leon Kieres, prezes KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, wicemarszałek Ewa Mańkowska, Robert Adach, Jerzy Łaskawiec, Piotr Roman, dr Stefan Sterc, Jerzy Łaskawiec, Ryszard Chruściński. Laureaci byli wybierani w 8 kategoriach. Kapituła wybierając laureata w kategorii najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska brała pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów własnych, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu gminy, aktywność władz gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne, w pozyskiwaniu inwestorów oraz w przygotowywaniu infrastruktury dla innych inwestycji, a także działalność promocyjną gminy i współpracę z podmiotami gospodarczymi. Przewodniczący Kapituły dr Bogdan Cybulski podkreślał, że Kapituła w związku z 25-leciem powstania samorządów w Polsce odniosła się także do całego okresu funkcjonowania zgłoszonych do konkursu gmin.

Decyzja Kapituły Wyróżnienia, który z nominowanych podmiotów zostanie laureatem, jest ogłaszana dopiero podczas uroczystej gali. Już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem. Wśród nominowanych w kategorii: najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa w 2014 r. znalazło się Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie, którą podczas gali odebrał prezes Andrzej Wiewióra.

W historii gminy Żmigród to już drugi Dolnośląski Klucz Sukcesu dla najbardziej gospodarnej gminy miejsko-wiejskiej. Pierwszy Klucz burmistrz Zdzisław Średniawski odbierał w 2002 roku, a nagroda przyznana była za 2001 r. - Zarówno wcześniejszy Klucz, jak i ten przyznany w tym roku potwierdza, że współpraca, między innymi z Radą Miejską, przynosi bardzo dobre efekty - podsumował decyzję Kapituły burmistrz Robert Lewandowski. Gmina Żmigród jest jedyną gminą miejsko-wiejską, która otrzymała to zaszczytne wyróżnienie po raz drugi w 19-letniej historii Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Zdjęcia
Grzegorz Piaskowski