„Dolnośląski Klucz Sukcesu"

Termin zgłaszania kandydatur do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” upływa 8.05.2015 r.

Wyróżnienie „Dolnośląski Klucz Sukcesu” jest najwyższym regionalnym wyróżnieniem na Dolnym Śląsku i cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie. Dla nagrodzonych „Dolnośląski Klucz Sukcesu” jest coraz bardziej cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się jego zdobyciem.

„Dolnośląskie Klucze Sukcesu” przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia wybieraną na 2 lata przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku. Od 2000 r. Kapituła przyznaje wyróżnienia specjalne. Obecnie Kapituła wyłania laureatów w następujących kategoriach:

1)   Dla największej osobowości w promocji regionu

2)   Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi

3)   Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej

4)   Dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej lub wiejsko-miejskiej

5)   Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

6)   Dla najlepszej instytucji kultury lub inicjatywy kulturalnej

7)   Dla najlepszej szkoły, instytucji lub inicjatywy edukacyjnej 

8)   Dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu i rekreacji, przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez rekreacyjnych

Do zgłaszania kandydatur zachęca dr Bogdan Cybulski, Przewodniczący Kapituły Wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu:

 „Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji  Dolnego Śląska w 1996 r. Dotychczasowych 18 edycji tego wyróżnienia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi. W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega następujących zasad:

Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. Jest dla nas ważne, czy kandydat spełnia swoje powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że należy promować przede wszystkim dokonania, które do tego momentu  są mniej znane. Wielkie, uznane, firmy są już wypromowane, same zabiegają o dalszą promocję, „walczą” o laury ogólnopolskie , europejskie i światowe.Staramy się dostrzegać, i nagradzać, dokonania firm, organizacji i osób działających w środowiskach oddalonych od dużych ośrodków, bowiem tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy. Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróżnionych. W  osiemnastu  dotychczasowych edycjach wręczono ponad 210 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było ponad 850 podmiotów. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są osoby prawne i fizyczne, które prześlą formularz zgłoszenia do sekretarza Kapituły  (szczegóły: www.dolnyslask.wroc.pl; www.kluczsukcesu.pl). 

Zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego  udziału przez zgłaszanie najlepszych - Państwa zdaniem - kandydatur.”

Tegoroczny finał odbędzie się 18 czerwca w Europejskim Centrum Edukacyjno  - Kulturalnym Zgorzelec Görlitz.

Warto przypomnieć, iż w 2014 roku „Dolnośląski Klucz Sukcesu” otrzymało dwóch członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej - Gmina Wisznia Mała triumfowała w kategorii „Najbardziej gospodarna gmina wiejska”, natomiast Krośnicka Kolej Wąskotorowa została laureatem w kategorii „Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych”.

 

Zdjęcia
Pliki