Kaplica Św. Rocha w Oławie
Opis
Kaplica Św. Rocha w Oławie

ul. 1-go Maja 

55-200 Oława

Dostępne atrakcje

Stoi w miejscu średniowiecznej kaplicy szpitalnej pw. św. Barbary. Została zbu­dowana w 1604 r. jako kaplica cmentarna, a 100 lat później przebudowana w stylu barokowym. Wystrój wnętrza pochodzi z 2. poł. XVIII w. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest obraz „Zwiastowanie” Johanna Claessensa - malarza z dworu wrocławskiego biskupa, ufundowany przez Jadwigę Elżbietę z Habsburgów, żonę Jakuba Sobieskiego, jako wotum dziękczynne za uwolnienie z twierdzy w Kőnigstein męża, królewicza Jakuba Sobieskiego, więzionego tam przez jego rywala do tronu polskiego, Augusta II Sasa. Obecnie kościół pomocniczy parafii MBP, udostępniony także do liturgii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Zdjęcia
Kaplica Św. Rocha w Oławie
Lokalizacja