Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie
Opis
Sanktuarium w Oławie

pl. M. Kolbe

55-200 Oława

71 313 22 41
Dostępne atrakcje

Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1201 r. Ze źródeł nie wynika jasno, czy chodzi w nich o jeden obiekt pod wezwaniem św. Błażeja (patron tkaczy walońskich) i św. Świerada (jeden z pierwszych świętych słowiańskich, żyjący m.in. w okolicach Oła­wy), czy też o dwa zupełnie różne kościoły zbudowane obok siebie, z których przetrwał tylko jeden (od XIII w.). Jego najstarszą częścią jest gotyckie prezbiterium z ok. 1300 r. nakryte gwiaździstym sklepieniem w XV w. oraz dolna część wieży z zakrystią. Do prez­biterium przylega późniejsza, renesansowa tylna część, która została wzniesiona w latach 1587-89 przez Bernarda Niurona. W 1634 r. pożar strawił część budowli (jak całe miasto podpalone przez płk. Rostocka), a odbudowa­na kilka lat później - została splądrowana przez Szwedów. Przez kolejne 50 lat wyposażano wieżę w dzwony i hełm z gałką, proporcem i krzyżem obłożonych dukatowym złotem.. Pierwszy, największy dzwon, pochodzi z 1679 r.,  dwa  pozostałe - średni i mały z 1694r. W 1881 piorun znisz­czył późnorenesansową wieżę; odbudowana już w stylu neogotyckim w 1886 r. stoi do dziś (wysokość 61,8m). Organy kościelne pochodzą z początku XVII w.

Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest epita­fium ku czci Jerzego Ernesta Piasta, syna księ­cia Joachima Fryderyka, który zmarł w 1589 r. Znajduje się ono nad wejściem do zakrystii od strony prezbiterium; na alabastrowym reliefie przedstawia scenę zmartwychwstania. Obok znajduje się płyta nagrobna pułkownika Jana Gunna - Szkota w służbie króla szwedzkiego, który zasłynął z ocalenia miasta w wojnie trzydziestoletniej. Najciekawszy obraz „Ukrzyżowanie” (tempera na desce), pochodzący z XVI-wiecznego ołtarza głównego, wisi nad wejściem do kaplicy pod wieżą. W ołtarzu głównym znajduje się teraz obraz o tej samej tematyce pochodzący z 1858 r., któremu towarzyszą po bokach dwa obrazy (św. Tadeusz Juda i św. Mikołaj) przywiezione przez kresowych repatriantów z Buczacza. Podobne pochodzenie ma znajdujący się w lewej nawie barokowy obraz przedstawiający patronkę kościoła Matkę Boską Pocieszenia. Obraz ten, nama­lowany ręką greckiego mistrza, ma niezwykle burzliwe dzieje i cieszył się kultem wiernych, a do Oławy trafił po wojnie wraz z repatriantami z Witkowa Nowego k/ Lwowa. W 2000 r. kościół został ustanowiony przez Henryka Kardynała Gulbinowicza Lokalnym Sanktuarium Maryjnym w Archidiecezji Wrocławskiej.

Zdjęcia
Sanktuarium w Oławie
Lokalizacja