Centrum Sztuki w Oławie
Opis
Ośrodek Kultury w Oławie

ul. Młyńska 3

55 - 200 Oława

71 735 15 75
71 735 19 58
Dostępne atrakcje

Centrum Sztuki w Oławie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Misją Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju, zagranicą.

Wiodącą i priorytetową rolę Ośrodka stanowi edukacja artystyczna realizowana w podstawowych dziedzinach sztuki, animacja zjawisk kulturalnych oraz organizacja największych imprez plenerowych na terenie miasta. Ośrodek Kultury wypracowuje własny program do którego przygotowuje i pozyskuje lokalną społeczność, tak aby w sposób naturalny w nim uczestniczyła i współtworzyła. Twórcza kadra instruktorów zapewnia szerokie możliwości rozwinięcia artystycznych zainteresowań oraz talentów.

Profil działalności:

  • prezentacja i promocja lokalnej twórczości artystycznej
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • promocja kulturalna miasta i regionu

 

 

Oferta

Ośrodek Kultury w Oławie realizuje swoje zadania poprzez: organizację warsztatów artystycznych, plenerów, spektakli, koncertów, recitali oraz spotkań autorskich (m.in.: Akcje: Ferie oraz Wakacje z Ośrodkiem Kultury, imprezy plenerowe: Majówka, Piana Bosmana, Dni Koguta; spotkania muzyczne w Klubie Skrzydlatych, koncerty m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans), popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne itp. (Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, sekcje Ośrodka Kultury - taneczne, rekreacyjne, plastyczne, fotograficzne), organizację wernisaży wystaw malarskich, fotograficznych i rzeźbiarskich (galerie Ośrodka Kultury, wystawy na terenie miasta), edukację artystyczną (Studio Piosenki, Kółko literackie, Dyskusyjny Klub Filmowy, opieka nad amatorskimi zespołami muzycznymi), współpracę artystyczną z licznymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocławskie Towarzystwo im. Ferenza Liszta, współpracę z podmiotami publicznymi i społecznymi miast partnerskich Oławy w zakresie popularyzacji działań twórczych i wymiany kulturalnej

Zdjęcia
Ośrodek Kultury w Oławie
Kalendarium
Lokalizacja