Ratusz w Oławie
Opis
Ratusz w Oławie

Rynek 1 

55-200 Oława

71 30-10-730
71 30-10-735
Dostępne atrakcje

Reprezentacyjny, obecnie neoklasycystyczny budynek z I poł. XIX w. Inicjatorką budowy pierwszego oławskiego ratusza była księżna Katarzyna, wdowa po rozrzutnym władcy Bolesławie III (około 1353r.). Następnie przechodził  liczne fazy rozbudowy i przebudowy. Najpierw w 1585 r.,  w okresie świetności miasta, został przebudowany według projektu włoskiego architekta Bernarda Niurona. W 1634 r. nowa renesansowa siedziba władz miejskich spłonęła w największym chyba w dziejach miasta pożarze. Odbudowana została ponownie w latach 1637 - 1668. Wówczas to postawiono barokową wieżę, która w niezmienionej postaci zachowała się do dziś.  W latach 1823 - 1824 ratusz całkowicie przebudowano i rozbudowano w stylu późnego klasycyzmu według wskazówek znanego pruskiego architekta Karola Fryderyka Schinkla. Nie zmieniono kształtu barokowej wieży ze względu na zabytkową wartość umieszczonego w niej zegara. Wieża jest  najbardziej imponującym elementem ratusza. Wysoka na 58,5 m, dołem czworoboczna, wyżej na długości 13 m ośmioboczna. Na jej ścianach znajduje się zegar figuralny składający się z czterech tarcz zegarowych i czterech figur przedstawiających postać króla Salomona, Śmierć z kosą, koguta goniącego kury i pozłacaną kulę ukazującą fazy księżyca. Ponad zegarem biegnie wokół wieży galeria z prostą metalową balustradą. Wieżę wieńczy typowo barokowy dwuprześwitowy hełm. Na jego szczycie, na metalowym szpicu umieszczono miedzianą złoconą kulę. W kuli hełmu podczas remontu wieży w 2001 znaleziono niezwykle cenną i unikatową kolekcję składającą się m.in. monet - począwszy od piastowskich z XVII w. do niemieckich z okresu III Rzeszy  - oraz zbiór widokówek z dawnej Oławy i dokumenty , m.in. list do potomnych i burmistrza, który znajdzie umieszczone w kuli pamiątki. Można je oglądać obecnie w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej.

W 2012 r. zakończono remont oławskiego ratusza. Był to największy kapitalny remont tej zabytkowej budowli po II wojnie światowej. Przeprowadzony został w ramach Projektu „Przebudowa Ratusza w Oławie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdjęcia
Ratusz w Oławie
Kalendarium
Lokalizacja