Pałac Luizy - siedziba Urzędu Miejskiego w Oławie
Opis
Pałac Luizy w Oławie

pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

71 303 55 01
71 303 55 00
Dostępne atrakcje

Czterokondygnacyjna budowla renesansowo-barokowa stanowiąca niegdyś skrzydło dawnego kompleksu zamkowego książąt legnicko - brzeskich. Postawiona w miejscu dawnego gotyckiego zameczku myśliwskiego księcia Ludwika I z końca XIV w. Pierwszy zamek w Oławie został zbudowany prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. W okresie 1359-98 z polecenia księcia Ludwika I w północnej części miasta wzniesiono nowe założenie obronne z kamienno-ceglaną wieżą o wysokości 20 m. Przebudowę w stylu renesansowym na polecenie ówczesnego właściciela rezydencji, księcia Joachima Fryderyka, rozpoczął w 1541 r. mistrz Jakub z Mediolanu (prawdopodobnie o nazwisku Parr, budowniczy zamku w Bolkowie), a kontynuował ją od 1588 r. również Włoch Bernard Niuron.Przebudo­wie uległ cały obszar gotyckiego zamku, z nieistniejącymi już skrzydłami zachodnim i północnym, gdzie znajdowała się kaplica zamkowa. W drugiej połowie XVII wieku włoscy budowniczowie Carlo Rossi i Luca Giovani dokonali kolejnej barokowej przebudowy zamku dla księcia wołowskiego Christiana oraz jego żony księżnej Luizy von Anhalt. Powstała wtedy czterokondygnacyjna część budowli, zwana pałacem księżnej Luizy, posiadająca od strony dziedzińca otwartą arkadową loggię, zaś od frontu misternie zdobiony portal z herbem księżnej, zachowany do dziś. Rezydencja była w latach 1697 - 1737 siedzibą Jakuba Sobieskiego (syna Jana III) i jego żony Jadwigi Elżbiety. W 1691 roku przebudował on piętro północnej galerii, a później postawił zabudowania gospodarcze. W tym czasie powiększono również pałacową bibliotekę i zgromadzono kolekcję obrazów. W 1734 roku po śmierci królewicza pałac pozostał bez właściciela. Fryderyk II obdarzył nim porucznika Ewalda Krystiana von Kleista za zasługi w bitwie pod Małujowicami. Za czasów pruskich był tu lazaret resztę pomieszczeń wykorzystano na wojskowe magazyny oraz piekarnię polową. Budynek był dewastowany,  częściowo rozbierano skrzydła zamku. W 1829 roku część zachodnia znalazła się w rękach prywatnych. Najbardziej zdewasto­wany gmach Chrystiana rozebrano i w latach 1833-35 powstał w jego miejsce kościół katolicki według projektu Karola Fryderyka Schinkla, natomiast kościół w północnym skrzydle przerobiono na browar. We wschodnim skrzydle obszaru zamkowego urządzono koszary, które później zaadaptowano na fabrykę cygar. W gmachu Luizy powstała szkoła, obok niej postawiono niewielki budynek wartowni koszarowej - odwachu (dzisiaj tzw. „Tajwan”), a na początku XX w. wieżę ciśnień, degradując tym całkowicie reprezentacyjny charakter kompleksu zamkowego.

II wojna światowa przyniosła spore zniszczenia kompleksu. Odbudowę części obiektu przeprowadzono w latach 1952-58.  Zachowane po wojnie pozostałości północnego skrzydła mieszkalnego rozebrano, wieża bramna również uległa zawaleniu w latach 70-tych ubiegłego wieku. 

Zdjęcia
Pałac Luizy w Oławie
Lokalizacja