Lasy Siechnicko-Kotowickie
Opis
Lasy Siechnicko-Kotowickie

Nadleśnictwo Oława

ul. Lipowa 8

55-200 Oława

(71) 303 97 00
Dostępne atrakcje

Lasy Siechnickie i Kotowickie to kompleks lasów mieszanych rozciągających się pomiędzy brzegiem Odry i miejscowościami Siechnice i Kotowice. Na zwiększenie atrakcyjności krajobrazowej tego terenu wpływa z pewnością występowanie wewnątrz kompleksu leśnego, licznych podmokłych łąk. No obszarze leśnym obserwować można, także bogactwo fauny. Wspomnieć tu należy o: kilkudziesięciu gatunkach ptaków (w tym gatunkach bardzo rzadkich na pozostałym obszarze kraju), małych ssakach, zwierzynie łownej (zając, sarna, dzik) oraz blisko trzydziestu gatunkach ryb występujących w różnych wodach na terenie lasu.

Na terenie gminy Siechnice zlokalizowane są obszary włączone w tereny Natury 2000. Jest to obszar chroniony o kodzie PLB02000 2 nadanym przez Ministerstwo Środowiska. Całość obszaru o tym kodzie wynosi 7 987,8 ha i zlokalizowany jest także na terenie gmin: Oława - gmina wiejska, Oława - gmina miejska, Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław.

Zdjęcia
Lasy Siechnicko-Kotowickie Lasy Siechnicko-Kotowickie
Lokalizacja