Bierutów · Gminy członkowskie · Aglomeracja Wrocławska