Trzebnica
  Opis
Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
071 312-06-11
071 312-12-48

Gminę Trzebnica zamieszkuje około 22 tysiące mieszkańców, gmina zajmuje powierzchnię 200,19 km2

Gmina o charakterze rolniczo-sadowniczym z atrakcyjnym ukształtowaniem terenu i walorami turystycznymi.

Sąsiadujące gminy: Długołęka, Milicz, Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród

 

Gmina Trzebnica jest miejscem spokoju i aktywnego odpoczynku wśród malowniczych wzgórz i lasów. Bogata historia uzdrowiskowa przeplata się ze współczesnym, rekreacyjnym charakterem miasta. Las bukowy otaczający Trzebnicę z południowej strony jest źródłem czystego i świeżego powietrza, co w zestawieniu z rozległymi terenami słynnych trzebnickich sadów tworzy doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form rekreacji.

Trzebnica to także miasto życia i działalności św. Jadwigi. Wraz ze swoim mężem - księciem Henrykiem Brodatym ufundowali Klasztor i Bazylikę. Trzebnickie Sanktuarium, które w ostatnim czasie zyskało status Sanktuarium Międzynarodowego, nie tylko jest jedną z największych tego typu budowli w Europie Środkowej, ale przede wszystkim stanowi najznamienitszą wizytówkę miasta i jest powodem do dumy Trzebniczan. Opiekę nad obiektem sprawują Księża Salwatorianie i Siostry Boromeuszki. 

Wśród Wzgórz Trzebnickich odkryto najstarsze ślady funkcjonowania człowieka w Polsce. Ok. 500 000 lat temu w okolicach Winnej Góry grupa ludzi Homo erectus prowadziła tu zbieracko - myśliwski tryb życia. Pozostałości świadczące o ich obecności można obejrzeć w Trzebnickim Muzeum Regionalnym.