„Perły Samorządu 2014” dla Gminy Prusice
Prusice

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz odebrał w Warszawie prestiżową nagrodę „Perły Samorządu 2014” w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

„Dziennik Gazeta Prawna” już po raz drugi rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Redakcja Gazety wskazała najlepszych włodarzy oraz najlepsze samorządy, które podzielono na cztery kategorie: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Warto podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej to rzetelny plebiscyt, w którym zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnianych ankiet i analizy ekspertów.

Wszystkie pytania jakie przygotowała Gazeta Prawna „Perły Samorządu 2014” dotyczyły lat 2011-2013.

Do pierwszej grupy pytań zaliczały się te dotyczące infrastruktury: ilość środków zewnętrznych jakie pozyskała gmina i te o które się jeszcze stara.

W drugiej grupie pytania skupiały się na ochronie środowiska zwłaszcza o gospodarkę odpadami komunalnymi ( jak często odbierane są odpady komunalne, czy w gminie działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD).

Trzecia grupa pytań dotyczyła sportu, turystyki i rekreacji i należało wskazać jaki procent budżetu w ciągu ostatnich trzech latach został przeznaczony na każdy z tych celów. Pytano m.in.: o place zabaw, liczbę imprez i wydarzeń społeczno - kulturalnych, liczbę wydarzeń sportowych oraz czy gmina wspiera kluby sportowe.

Prusice osiągnęły spektakularny wzrost ponieważ w ubiegłym roku rankingu „Perły Samorządu 2013 ” znajdowały się w 10. najlepszych gmin, a w tym roku znalazły się na najwyższym podium. 

Ostatnie trzy i pół roku to dla naszej gminy ogrom pracy. Świadczy o tym wiele inwestycji jakie zostały zrealizowane tj. powstanie Prusickiego Centrum Fitness, Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego wraz z nowoczesną salą kinową czy Multiteka  oraz te co są jeszcze w trakcie: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków za ponad 30 mln zł, budowa trzeciego orlika, rozpoczęcie autorskiego projektu „Orzełek”, budowa boisk wielofunkcyjnych.

- Znaleźć się w czołówce najlepszych, obok takich Miast i Gmin jak Kołobrzeg, Gdańsk i Iława to dla nas Wielki Sukces. Ten wynik świadczy o tym, że Gmina Prusice jest zauważana nie tylko w województwie dolnośląskim, ale w całej Polsce - podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Perła Samorządu to nagroda, którą dedykuję wszystkim pracowników Urzędu oraz Mieszkańcom Gminy Prusice. Jest to nasza wspólna nagroda za którą serdecznie dziękuję.

na podstawie materiałów UMiG Prusice

Zdjęcia
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz odebrał nagrodę Perła Samorządu 2014