Krośnicki basen pnie się w górę
Krośnice

3 października 2013 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z budową basenu w Krośnicach. 

Roboty obejmują 3 etapy: budowa hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, montaż/instalacja ruchomego dna oraz budowa łącznika pomiędzy halą basenową a istniejącym budynkiem hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zgodnie z umową z firmą SKANSKA S.A. pierwszy i drugi etap - budowa hali basenowej i montaż ruchomego dna mają się zakończyć do 31 grudnia 2014 roku.

Przyczyną realizacji przedsięwzięcia była potrzeba utworzenia miejsca wypoczynku i relaksu dla dzieci, mieszkańców oraz turystów dostępnego przez cały rok. Celem ogólnym projektu jest stworzenia kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Krośnice oraz powiatu milickiego. W związku z koniecznością zapewnienia finansowania wystąpiono do różnych instytucji z wnioskiem o dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy basen dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszt prac związanych z etapem I i etapem II wynosi 16.051.459,14 zł netto. Gmina Krośnice sukcesywnie odzyskuje również podatek VAT.

Wybudowany obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W basenie zamontowany będzie mechanizm ruchomego dna. Wyróżniającą cechą ruchomego dna jest opatentowany system pływający, który umożliwia płynne regulowanie zanurzenia za pomocą systemu hydraulicznego z układem lin stalowych umieszczonych pod dnem. Dzięki temu głębokość niecki basenowej można dostosowywać do potrzeb osób korzystających z basenu, w szczególności najmłodszych dzieci, które po raz pierwszy uczestniczyć będą w zajęciach z nauki pływania.

W strefie wejściowej budynku hali basenowej znajdować się będzie terminal z kasami i bramkami z kontrolą dostępu, za którym zlokalizowano strefę przebierania obuwia oraz korytarz ze strefą suszarek, który prowadzi do zespołów szatniowo-natryskowych damskich, męskich oraz dla osób niepełnosprawnych. Głównym pomieszczeniem hali basenowej jest pomieszczenie pływalni wyposażone w basen sportowy o wym. 25m x 16m z podnoszonym dnem i ruchomym pomostem i basen rekreacyjny wyposażony w tzw. „atrakcje wodne”, gdzie znajdą się zjeżdżalnie w tym zjeżdżalnia tzw. „cebula”. Krośnicki basen wyposażony zostanie również w tzw. „atrakcje basenowe”, czyli dysze do masażu, leżaki powietrzne i grzybek. Wydzielony zostanie również brodzik dla najmniejszych użytkowników w pobliżu którego zlokalizowano tzw. „pomieszczenie dla matki z dzieckiem”.

Zakończono już prace związane z robotami ziemnymi z odwodnieniem, zbrojeniem płyty fundamentowej, płytą fundamentową, ścianami i stropami podbasenia oraz podbudową placu manewrowego. Obecnie wykonywane są ściany niecki rekreacyjnej oraz ściany konstrukcyjne. 

na podstawie materiałów Gminy Krośnice

Zdjęcia
Prace budowlane idą zgodnie z planem (fot. Ewelina Paździor)