"EKOobieg"

To już II edycja naszego drugiego projektu proekologicznego!

W roku 2019 rozpoczęła się druga edycja projektu „EKOobieg" - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej

"EKOobieg" to zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wysokość dotacji: 32 610,50 PLN.

Łącznie w roku 2019 w projekcie uczestniczyć będzie około 1850 osób ze wszystkich gmin skupionych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska. Punktem wyjścia do realizacji projektu jest odpowiedź na istniejące problemy związane z pogarszającym się w wyniku działalności człowieka stanem środowiska naturalnego, a szczególnie te związane zanieczyszczeniem i zmniejszającą się dostępnością wody.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników poprzez przekazanie wiedzy o właściwościach wody, jej roli w procesach zachodzących na Ziemi i we wszechświecie oraz o zagrożeniach, jakie wiążą się z jej zmniejszającymi się w wyniku działania człowieka zasobami wody. Program warsztatów zakłada również przedstawienie informacji w jaki sposób można zmniejszyć naszą presję na środowisko naturalne, poprzez zmianę codziennych nawyków i podjęcie drobnych działań w domu, szkole czy pracy.

Warsztaty edukacyjne prowadzone są we współpracy z centrum wiedzy o wodzie "Hydropolis"

Zdjęcia