"EKOobieg"- pierwsza edycja!

28 maja pierwsi uczestnicy brali udział w warsztatach w ramach projektu „EKOobieg" - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej

Łącznie w roku 2018 w projekcie uczestniczyć będzie około 2000 osób ze wszystkich gmin skupionych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Punktem wyjścia do realizacji projektu jest odpowiedź na istniejące problemy związane z pogarszającym się w wyniku działalności człowieka stanem środowiska naturalnego, a szczególnie te związane zanieczyszczeniem i zmniejszającą się dostępnością wody.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników poprzez przekazanie wiedzy o właściwościach wody, jej roli w procesach zachodzących na Ziemi i we wszechświecie oraz o zagrożeniach, jakie wiążą się z jej zmniejszającymi się w wyniku działania człowieka zasobami wody. Program warsztatów zakłada również przedstawienie informacji w jaki sposób można zmniejszyć naszą presję na środowisko naturalne, poprzez zmianę codziennych nawyków i podjęcie drobnych działań w domu, szkole czy pracy.

Warsztaty edukacyjne prowadzone są we współpracy z centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” (www.hydropolis.pl).

 

 

 

 

 

 Zdjęcia
foto: ZOO Wrocław Sp. z o.o.