"Ekomisja", czyli ekologia dla dzieci i młodzieży

W kwietniu rozpoczęła się II edycja naszego proekologicznego projektu dla szkół w Agloemracji Wrocławskiej

„Ekomisja" to zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej. W tej edycji projektu weźmie udział około 3200 uczniów z Aglomeracji Wrocławskiej.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy uczestników zajęć poprzez przekazanie im wiedzy o wpływie naszych codziennych wyborów na środowisko naturalne. Warsztaty są prowadzone przez doświadczonych edukatorów oraz mają charakter interaktywnej zabawy z użyciem gry planszowej. Uczestnicy zajęć otrzymują również broszury edukacyjne dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstylne torby z nadrukowanymi hasłami propagującymi ekologiczne postawy.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - www.wfosigw.wroclaw.pl. Przyznana dotacja wynosi 33 319,76 PLN, a wartość ogólna przedsięwzięcia: 52 019,89 PLN.

Zdjęcia
foto: Marta Boska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu